Gør Dog Noget er et geografisk afgrænset velfærdsfagligt eksperiment. Det siger Andreas Grosbøll, der er medinitiativtager og leder af pædagog- og læreruddannelsen ved KP Bornholm. 

Her er det meningen, at studerende, dimittender og ansatte fra sygeplejerske-, socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen fra KP Bornholm (samt tilflyttere med en uddannelse fra KP) inviteres til at løse konkrete sociale problemer i fællesskab og på tværs af professionerne i samskabelse med blandt andre Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og Rådet for Socialt Udsatte med flere. 

Igangsættes til marts

Gør Dog Noget igangsættes med en stor begivenhed x. marts 2020 på Campusfællesskabet i Rønne, hvor musiker Steffen Brandt (deraf eksperimentets titel) vil skyde festen i gang. Steffen, der bliver projektets talisman, har i en forholdsvis moden alder fået et særdeles intimt forhold til klippeøen, hvilket på denne måde markeres. 

Når Steffen har åbnet klubben, så vil repræsentanter fra Bornholms Regionskommune og andre centrale aktører fra øen give deres bud på komplekse problemer, som Gør Dog Noget kan medvirke til at finde løsninger på.

”Herefter vil deltagerne blive organiseret omkring udfordringerne, hvorefter hver gruppe får en rimelig deadline til at udvikle deres løsninger på problemerne. Til hver gruppe stiller Bornholms Regionskommune relevante politikere og embedsmænd til rådighed med henblik på samskabelse og sparring,” siger Andreas.   

Initiativtagere til Gør Dog Noget er foruden Andreas Grosbøll også Søren Lybecker fra KP Alumne, som kan kontaktes for yderligere oplysninger om eksperimentet på: alumnesupport@kp.dk.  


No items found.
Flere arrangementer på vej. Tilmeld dig herunder og få besked.
Del og debatér artiklen: