Borgernær sygepleje – hvor bevæger vi os hen?

Det kan du blive klogere på tirsdag 20. juni fra kl. 9 til 15, hvor der afholdes konference for specialuddannede sygeplejersker, uddannelsesansvarlige, vejledere, ledere og andre interesserede i den borgernære sygepleje.

Konferencen er arrangeret af Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (FSSK).

Det foregår på Campus Slagelse: Stationsvej 30, 4200 Slagelse.

Prisen for deltagelse er 350 kroner.  Det er dog gratis for medlemmer af Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (FSSK).

Tilmeldingen er bindende og ved manglende rettidigt afbud opkræves 350 kroner.

Du kan tilmelde dig senest 12. juni.

Borgernær sygepleje – hvor bevæger vi os hen?

9.00-9.30 Morgenbrød og kaffe

9.30-9.40 Velkomst ved Inge Jekes, formand for Fagligt selskab for sygeplejersker i kommunerne (FSSK).

9.40-10.10 Oplæg ved Dorthe Boe Danbjørg fra DSR over temaet: Fagpolitisk perspektiv på betydningen af borgernær specialuddannelse. Hvordan vurderer DSR, at kompetencerne i kommunerne kan og skal løftes?

Kaffepause

10.20-10.50 Oplæg ved specialkonsulent Lene Dørfler fra KL om visioner og tanker med borgernær uddannelse ikke mindst set i forhold til de udfordringer, som kommunerne står overfor.

Pause

11.00-12.00 Workshops i grupper med mulighed for at erfaringsudveksle og netværke. Se beskrivelse nedenfor. De enkelte workshops faciliteres af arrangørerne.

Frokost

13.15 - 14.00 Workshops i grupper med mulighed for at erfaringsudveksle og netværke. Se beskrivelse nedenfor. De enkelte workshops faciliteres af arrangørerne.

Kaffepause

14.15-14.45 Afsluttende oplæg ved lektor Gry Segoli og docent Benjamin Olivares Bøgeskov fra Københavns Professionshøjskole om faste teams i udvalgte kommuners hjemmepleje. Oplægget vil handle om oplægsholdernes erfaringer med at koble forskning og kompetenceudvikling og på sygeplejerskens rolle i teamdannelse og teamsamarbejde. Der er således fokus på perspektiver omkring de kompetencer, sygeplejersker med specialuddannelsen i borgernær sygepleje kan bidrage med i teamorganisering.

14.45-15.00 Farvel og tak for i dag

Hver workshop har en varighed på 25 minutter indeholdende et kort oplæg efterfulgt af en fælles dialog og perspektivering af emnet.

Workshop rød: Oplæg ved Winnie Seidelin om ankerkommunefunktionen i Region Hovedstaden, og hvordan de uddannelsesansvarlige understøttes i vejlederfunktionen. Hvilke perspektiver ser ankerkommunen omkring specialuddannelsen i borgernær sygepleje? Oplæg på 15 minutter og facilitering af Marie-Louise Sederberg fra Københavns Professionshøjskole.

Workshop grøn: Oplæg ved distriktsleder Sheila Dehn Funder fra Nyborg Kommune. Hvordan bruger vi fra et ledelsesperspektiv bedst de kompetencer sygeplejersken tilegner sig under og efter uddannelsen. Hvilke udfordringer er der under uddannelse, og hvordan løses de? Oplæg på 10-15 min og facilitering af Sheila Dehn Funder.

Workshop gul: Oplæg ved udviklingssygeplejerske Inge Jekes fra Kalundborg Kommune med ansvar for behandling af utilsigtede hændelser. Hvordan bruges uddannelsen som sagsbehandler af utilsigtede hændelser på ældre- og sundhedsområdet? Oplæg på 10-15 min og facilitering af Inge Jekes

Workshop hvid: Oplæg ved sundhedsfaglig udviklingskonsulent Randi Studsrød fra Kalundborg Kommune. Hvordan kan uddannelsen i borgernær sygepleje bidrage til at løfte det sundhedsfaglige område for borgerne på bostederne? Oplæg på 10-15 min og facilitering af Judi Bjørling fra Professionshøjskolen Absalon.

Det kan du blive klogere på tirsdag 20. juni fra kl. 9 til 15, hvor der afholdes konference for specialuddannede sygeplejersker, uddannelsesansvarlige, vejledere, ledere og andre interesserede i den borgernære sygepleje.

Konferencen er arrangeret af Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (FSSK).

Det foregår på Campus Slagelse: Stationsvej 30, 4200 Slagelse.

Prisen for deltagelse er 350 kroner.  Det er dog gratis for medlemmer af Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (FSSK).

Tilmeldingen er bindende og ved manglende rettidigt afbud opkræves 350 kroner.

Du kan tilmelde dig senest 12. juni.

Borgernær sygepleje – hvor bevæger vi os hen?
Borgernær sygepleje – hvor bevæger vi os hen?
Tirsdag 20. juni, kl. 9-15
Campus Slagelse, Stationsvej 30, 4200 Slagelse
350 kr.
Tilmeld
Arrangementet er afsluttet.