Hvem er jeg egentlig, når jeg ikke går på arbejde? 🎧
Velfærdsprofeten

Hvem er jeg egentlig, når jeg ikke går på arbejde? 🎧

Vejledning kan være en kæmpe hjælp for mange seniorer, når de forlader arbejdsmarkedet. Hør hvorfor i denne episode af Velfærdsprofeten.
Hvad er resiliens?  📺
Når den kropumulige ledelsesopgave lykkes
Hvad er god ledelse? 📺
Velfærdsprofeten

Tillykke – og velkommen til verdens vigtigste job 🎧

Det er vigtigt, at de nyuddannede får en god start i praksis. Der skal være plads begejstring og udfoldelse af faglig stolthed.
Tillykke – og velkommen til verdens vigtigste job 🎧
Håbets og handlingens pædagogik
Det er nørderne, der skal redde verden – men de kan ikke gøre det alene!
To hjem, ét hjerte 🎧
Bøvl skal frem i lyset
Genopdragelsen
Fagprofessionelle skal påtage sig et større professionsansvar

Få nyheder fra KP Alumne

HOLD DIG
OPDATERET

Aktiviteter