Hvad betyder den ny whistleblowerlov for dig?  🎧
Velfærdsprofeten

Hvad betyder den ny whistleblowerlov for dig? 🎧

Den ny whistleblowerordning er sat i verden for at få problemer frem i lyset. Derfor skal der være en sikker mulighed for at fløjte om det.
Velkommen til FGU Tænketanken
God ledelse efterspørges og debatteres som aldrig før. Men hvad er det?
Kender du Den Grønne Kuffert?
Velfærdsprofeten

Den gode samtalepraksis med børn og unge 🎧

Den positive relation til sagsbehandleren er den mest betydningsfulde faktor for børn og unge. Lyt til denne episode af Velfærdsprofeten.
Den gode samtalepraksis med børn og unge 🎧
Hvem er jeg egentlig, når jeg ikke går på arbejde? 🎧
Hvad er resiliens?  📺
Når den kropumulige ledelsesopgave lykkes
Hvad er god ledelse? 📺
Tillykke – og velkommen til verdens vigtigste job 🎧
Håbets og handlingens pædagogik

Få nyheder fra KP Alumne

HOLD DIG
OPDATERET

Aktiviteter