Ingen fastholdelse uden faglig frihed
KP Alumne

Ingen fastholdelse uden faglig frihed

Moralsk stress kan få medarbejdere i politiet, folkeskolen og ældreplejen til mod deres ønske at forlade deres arbejde.
En traumepatients møde med hospitalsverdenen 🎧
Kan og skal pårørende og frivillige redde ældreplejen?  📅
Reconnect: Unge i mistrivsel på vej mod job eller uddannelse 🎧
Ældre og Velfærd

Hjemlighed i plejeboliger

Kombinationen af værtskaber og fællesskaber kan inddrage beboerne i skabelsen af et mere meningsfuldt hverdagsliv.
Hjemlighed i plejeboliger
Hvordan forbedrer vi vilkårene for unge med psykose?
Fra ensomhed til flersomhed
Godhedsmagt – når de gode intentioner tager over 🎧
Implementering af faste teams: Hvorfor og hvordan?
Fra personcentreret til relationel omsorg
ChatGPT – din nye undervisningsmakker? 🎧

Få nyheder fra KP Alumne

HOLD DIG
OPDATERET

Aktiviteter