I den senere tid har vi set flere eksempler på, hvordan en række offentlige institutioner med stor betydning for vores infrastruktur har været udsat for hackerangreb.

Den prorussiske hackergruppe NoName057 har påtaget sig ansvaret for angrebene på Københavns Lufthavn og Trafikstyrelsen, hvilket de har beskrevet som en gengældelse for Danmarks løfte om at yde økonomisk støtte til Ukraine.

Angrebene var heldigvis relativt uskadelige, men de er alligevel et eksempel på, at krig og internationale konflikter i dag kan kæmpes på mange og nye fronter. Det får eksperter til at tale om hybride trusler.

Allerede i 2021 advarede Forsvarsakademiets militæranalytiker Jeanette Serritzlev om, at hybride trusler er noget, der kan true Vestens interesser og hele verdensordenen.

Det gjorde hun i et brief til Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation: Folk og Sikkerhed.

Advarslen blev gentaget i Altinget i 2023. Denne gang af formanden for Danske Beredskaber: Jarl Vagn Hansen. I et debatindlæg beskriver han, hvordan det danske samfund er sårbart overfor hybride angreb. Det, som tidligere var vores styrke, er pludselig blevet vores akilleshæl. Vi er udsatte, fordi vi er højt digitaliserede.

De fleste sektorer og organisationer regner i deres aktuelle beredskabsplanlægning med, at en hændelse er kortvarig og geografisk begrænset – måske fordi vi ikke har fantasi til at forestille os, at naboen eller nabobyen ikke kan hjælpe os.

Men realiteterne i dag er, at et koordineret hybridangreb mod Danmark kan skabe enorme problemer for driften af samfundskritiske funktioner i meget lang tid – og samtidig skabe behov for at sikre civilbefolkningens basale behov under meget atypiske situationer, advarer Jarl Vagn Hansen.

Vi er nemlig dybt afhængige af de digitale velfærdsinstrumenter, fx vores digitale kommunikationssystemer – men også konkrete redskaber som fx dialysemaskiner og respiratorer, hvis hospitalerne skal fungere.

Hvordan kan vi i velfærdssektoren ruste os til det nye trusselsbillede?

Det undersøger værterne Stine Rahr Bruzelius og Lotte Andersen i denne episode af Velfærdsprofeten, hvor de til formålet har inviteret to eksperter i podcaststudiet: Lektor Laurits Rauer Nielsen ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole samt Anders Lolk Vestergaard, som er Sikkerheds- og Beredskabskoordinator i Odense Kommune.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: