I flere tidligere episoder har Velfærdsprofeten undersøgt, hvordan moralsk stress er en gennemgående årsag til, at lærere forlader eller overvejer at forlade folkeskolen.

Som trofast lytter vil du derfor vide, at en af de store udfordringer i forhold til løsninger er, at moralsk stress mærkes individuelt og derfor ofte strander hos den enkelte medarbejder, der så må justere egne forventninger eller udvikle et tykkere lag ’teflon’ i en presset hverdag, hvor den nære omsorg sjældent er tilstrækkelig.

På Brønshøj Skole er – eller rettere var – man også bekendt med fænomenet, og som en række andre skoler har man også her oplevet mistrivsel med mange sygemeldinger blandt medarbejdere og elever som følge.

Det er der imidlertid lavet om på nu, idet man har fundet nye organisatoriske løsninger til gavn for både medarbejderes og elevers trivsel. Der er faktisk tale om en helt ny måde at gøre skole på!

Der er altså gode grunde til at spidse ører, når dine værter Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius i denne episode ser nærmere på, hvordan omorganisering og frisættelse fra traditionelle strukturer på Brønshøj Skole kan medvirke til at forebygge moralsk stress.

Med i podcaststudiet har velfærdsprofeterne derfor inviteret lektor og ph.d. Kristian Gylling Olesen fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole til en samtale om omorganiseringer og frisættelse som fastholdelsesstrategi samt professionel og kollegial autonomi.

I undersøgelsen ”Should I Stay or Should I Go” har Kristian med støtte af LB Fonden – og sammen med kollegerne Anja Svejgaard Pors og Nana Vaaben – besøgt en række folkeskoler (herunder Brønshøj Skole), for at blive klogere på, hvilke overvejelser lærere gør sig i forhold til at blive eller forlade lærergerningen.

I episoden kommer du også til at høre, hvordan fra skolelederen samt lærerne og forældrene på Brønshøj Skole oplever den nye skolehverdag.

Lyt med her.

PS. Du kan læse mere om den vilde forvandling på Brønshøj Skole her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: