IPS, der står for Individuelt Planlagt job med Støtte, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med psykiske lidelser. IPS er ved at få vind i sejlene i Danmark. Det sker via fem regionale IPS-ambassadører, som igangsætter og faciliterer implementeringen af IPS-indsatsen i et samarbejde mellem de kommunale jobcentre og den regionale behandlingspsykiatri. Initiativet er igangsat med midler fra STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

IPS-ambassadørerne kontaktede i 2023 Københavns Professionshøjskole med et ønske om udvikling af et basiskursus i IPS, som skulle udbredes til hele landet via såkaldte IPS-trainers. Der skulle derfor også følge et kursus med til disse nøglepersoner, som kunne klæde dem på til deres rolle som kommende undervisere i IPS.

Adjunkt Olga Shishkina og Docent Inge Storgaard Bonfils – begge fra Institut for Socialrådgiveruddannelse – har løst opgaven i samarbejde med Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. De fortæller samstemmende, at det har været en stor fornøjelse at være med bag kulissen på de indsatser, der aktuelt sættes i gang for at udbrede IPS i Danmark.

”Da vi blev kontaktet om opgaven, tænkte jeg, det var en spændende mulighed for at sætte vores viden i spil på en ny måde. Vi står på et solidt vidensgrundlag om IPS både forskningsmæssigt og med viden fra praksis,” fortæller Inge Storgaard Bonfils.

”Som tidligere ansat i Københavns Kommunes IPS-team var jeg med til at starte IPS op i Danmark, og jeg har som fagkonsulent og underviser erfaring med at klæde nye IPS-konsulenter på til opgaven,” tilføjer Olga Shishkina – og fortsætter: ”Det var derfor en meningsfuld og inspirerende opgave at bygge videre på den eksisterende praksiserfaring i samarbejdet med IPS-ambassadørerne om at udbrede IPS til hele landet.”

TRAIN-THE-TRAINER – EN OPGAVE MED ET TVIST

Opgaven lød på at udvikle et basiskursus i IPS, som IPS-ambassadørerne og nye IPS-trainers kan bruge som afsæt for kurser i IPS rundt om i regionerne. Det skulle ske via en såkaldt train the trainer-model, hvor der uddannes et trænerkorps, som står for at undervise og facilitere læringsprocesser lokalt.

Der blev udviklet et kursus, som klædte de nye IPS-trainers på til rollen som undervisere. Kurset omfattede to kursusdage og to online samlinger for 24 faglige eksperter fra jobcentre og behandlingspsykiatrien.

For Inge Storgaard Bonfils og Olga Shishkina var det en opgave med et tvist. Fra at være dem, der underviser i IPS, skulle de nu klæde andre på til netop den opgave.

”Det var lidt et sceneskift at formidle og facilitere en læringsproces, hvor vi klædte IPS-trainers på til at blive kommende undervisere,” forklarer Inge Storgaard Bonfils – og uddyber: ”Selv om vi til hverdag arbejder med undervisning og formidling på både grund- og videreuddannelse, så er det jo oftest i en rolle, hvor vi planlægger undervisning, som vi selv gennemfører. Nu skulle vi træne andre i at være undervisere og bygge kurset op, så de fik en grundlæggende viden om voksenpædagogik samt mulighed for at øve de didaktiske greb og metoder, de konkret skulle arbejde med i IPS basiskurset.”

De 24 IPS-trainers er nu i gang med at uddanne kommende IPS-konsulenter og kontaktpersoner fra behandlingspsykiatrien i kommuner og regioner. Bidraget fra Københavns Professionshøjskole til processen har modtaget en positiv evaluering, og Inge Storgaard Bonfils og Olga Shishkina glæder sig over på denne måde at medvirke til udbredelsen af IPS i Danmark.

HVIS DU VIL VIDE MERE

IPS retter sig specifikt mod mennesker med svære psykiske lidelser, der er i behandling i psykiatrien. Metoden bygger på den særlige beskæftigelsestilgang Supported Employment, som støtter mennesker med fx funktionsnedsættelse, sociale problemer, psykiske lidelser, rusmiddelbrug eller flygtningebaggrund til at komme i ordinær beskæftigelse.

Hvis du vil vide mere om forskning og undervisning i IPS og Supported Employment på Københavns Professionshøjskole, så er du velkommen til at kontakte Inge Storgaard Bonfils (INBO@KP.DK) eller Olga Shishkina (OLGA@KP.DK).

Københavns Professionshøjskole tilbyder introduktions- og implementeringskurser i IPS, hvor man kan tilmelde sig individuelt eller rekvirere hele hold som arbejdsplads. Desuden er der udviklet et diplommodul, som både indeholder viden om IPS og den brede Supported Employment tilgang. Modulet kan rekvireres ved henvendelse til adjunkt Lasse Schmidt Hansen (LSCH@KP.DK).

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: