Voldtægtssagens udfordringer

Politiets og retsvæsenets håndtering af voldtægt er kompleks. En ny bog – Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl – beskriver kompleksiteten, fra voldtægten begås til sagen slutter i retten. Redaktør Tine Søberg samt Thomas Roer og Lotte Kragh fra katastrofe- og risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole taler ved dette arrangement om politiets efterforskning.

Voldtægtssagens udfordringer

Lotte Kragh er psykolog ved katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Lotte har i mange år undervist på Rigspolitiets afhøringsuddannelser, og hun er tidligere uddannelsesansvarlig for politiets videoafhøreruddannelse og uddannelse af politiefterforskere til arbejdet med overgrebssager.

Tine Søberg er cand.mag. i psykologi og specialkonsulent i Rigspolitiet. Tine underviser på flere af Rigspolitiets efter- og videreuddannelser – blandt andet i kriminologi og viktimologi. Hun har tidligere været ansat på Politiskolen, hvor hun underviste kommende politibetjente i håndteringen af seksualsager og afhøring. Tine er desuden ekstern lektor i retspsykologi på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Tine er sammen med Trine Baumbach (Københavns Universitet) og Linda Kjær Minke (Syddansk Universitet) bogens redaktør.

Thomas Skou Roer er politiuddannet og ansat som adjunkt ved katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Thomas har en mastergrad i retspsykologi og efterforskning fra University of Liverpool og har tidligere arbejdet som efterforsker i dansk politi. Thomas har arbejdet både teoretisk og praktisk med efterforskning i 20 år ud fra et anvendelsesperspektiv, et forskningsperspektiv, og med et blik for videreudvikling af politiets metoder til efterforskning. Fagligt beskæftiger Thomas sig med kritisk tækning, beslutningspsykologi samt vidne- og retspsykologi. Han er desuden ekstern lektor i retspsykologi ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Politiets og retsvæsenets håndtering af voldtægt er kompleks. En ny bog – Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl – beskriver kompleksiteten, fra voldtægten begås til sagen slutter i retten. Redaktør Tine Søberg samt Thomas Roer og Lotte Kragh fra katastrofe- og risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole taler ved dette arrangement om politiets efterforskning.

Voldtægtssagens udfordringer
Voldtægtssagens udfordringer
Mandag d. 10. maj, kl. 14-16.
Online via Zoom
Gratis
Deltag
Arrangementet er afsluttet.