Inspirationsoplæg om Supported Employment og IPS

Arbejder du med borgere, med komplekse udfordringer grundet psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse? Supported Employment og IPS (Individuelt planlagt job med støtte) retter sig mod at støtte borgerne i at komme i ordinært job eller uddannelse, via en ’place-then-train’ tilgang. Metoderne bygger på recovery-orienteret rehabilitering og empowerment, hvor det er borgerens ønsker, præferencer og valg som står i centrum i den professionelle indsats.

På dette inspirationsoplæg vil du høre om det forskningsmæssige grundlag for Supported Employment og IPS og hvordan du kan blive klædt på til at arbejde med metoderne i din praksis.

Oplægsholdere Docent Inge Storgaard Bonfils og Adjunkt Olga Struve. Inge Storgaard Bonfils forsker i IPS og SE med særlig vægt på den praktiskeimplementering af metoderne i Danmark. Olga Struve har ti års erfaring somIS-konsulent og fagkoordinator og underviser nu i IPS på KøbenhavnsProfessionshøjskole.

Arrangør: Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelse – Sundhed, Social og Beskæftigelse og Institut for Socialrådgiveruddannelse, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
Kontaktperson: Dragana Radic, drra@kp.dk

KP PSYKIATRI OG MENTAL SUNDHED
KP Psykiatri og Mental Sundhed er et gratis netværk for dig, der arbejder med psykiatriske problemstillinger og møder borgere i mistrivsel eller med psykiatriske diagnoser i dit arbejde. Her undersøger vi konkrete problemstillinger og debatterer aktuelle indsatser. Du kan deltage i fysiske og virtuelle arrangementer eller dykke ned i artikler, kronikker og podcasts.

Inspirationsoplæg om Supported Employment og IPS

Arbejder du med borgere, med komplekse udfordringer grundet psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse? Supported Employment og IPS (Individuelt planlagt job med støtte) retter sig mod at støtte borgerne i at komme i ordinært job eller uddannelse, via en ’place-then-train’ tilgang. Metoderne bygger på recovery-orienteret rehabilitering og empowerment, hvor det er borgerens ønsker, præferencer og valg som står i centrum i den professionelle indsats.

På dette inspirationsoplæg vil du høre om det forskningsmæssige grundlag for Supported Employment og IPS og hvordan du kan blive klædt på til at arbejde med metoderne i din praksis.

Oplægsholdere Docent Inge Storgaard Bonfils og Adjunkt Olga Struve. Inge Storgaard Bonfils forsker i IPS og SE med særlig vægt på den praktiskeimplementering af metoderne i Danmark. Olga Struve har ti års erfaring somIS-konsulent og fagkoordinator og underviser nu i IPS på KøbenhavnsProfessionshøjskole.

Arrangør: Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelse – Sundhed, Social og Beskæftigelse og Institut for Socialrådgiveruddannelse, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
Kontaktperson: Dragana Radic, drra@kp.dk

KP PSYKIATRI OG MENTAL SUNDHED
KP Psykiatri og Mental Sundhed er et gratis netværk for dig, der arbejder med psykiatriske problemstillinger og møder borgere i mistrivsel eller med psykiatriske diagnoser i dit arbejde. Her undersøger vi konkrete problemstillinger og debatterer aktuelle indsatser. Du kan deltage i fysiske og virtuelle arrangementer eller dykke ned i artikler, kronikker og podcasts.

Inspirationsoplæg om Supported Employment og IPS
Inspirationsoplæg om Supported Employment og IPS
17. november 2022 kl. 15.00 – 16.30
Tagensvej 18, 2200 Kbh.
Gratis
Tilmelding
Arrangementet er afsluttet.