Invitation til Ph.D Forsvar

Du inviteres hermed til Siv-Therese Bogevik Bjørkedals ph.d.-forsvar med titlen ”Project Meaningful Activities and Recovery (MA&R) – Development and evaluation of a peer co-led occupational therapy intervention”.

BAGGRUND

Siv undersøger i sin forskning, hvordan man kan arbejde med empowerment i forhold til mennesker med psykisk sårbarhed. I sin ph.d.-afhandling belyser hun, hvordan der kan arbejdes med peer-støtte i gruppebaserede rehabiliteringsinterventioner til mennesker med psykisk sårbarhed. Tilgangen kan øge den sociale funktion og udvikle bedre strategier til selvomsorg, som kan overføres til dagligdagen.

Peer-støtte defineres som ”støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet” – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.

REDSKABET

Siv har udviklet et redskab, der giver mulighed for at mennesker med psykisk sårbarhed, som har lært at mestre deres hverdag, også kan fungere som mentorer i gruppeforløbene – peer-støttemedarbejdere. Og at der undervejs i forløbet er mulighed for individuelt tilpasset støtte, hvilket vil sige, at deltagerne ikke kun sidder i gruppen og taler om, hvad de kunne tænke sig at gøre, men at der også er et tilbud om mere praktisk hjælp eller støtte til de deltagere, der ønsker og har brug for det. Redskabet hedder Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R).

FAKTA

Ph.d.-forsvaret finder sted fredag 2. december kl. 9 i Frederiksberg Hospital Auditorium, Hovedvejen – Indgang 14, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg.

Du kan også følge med på dette Zoom link:

https://ucph-ku.zoom.us/j/63519007087?pwd=Rm00ckNaMFovQkJYQ2w4RW1CNHhLQT09

Meeting ID: 635 1900 7087

Passcode: 146330

KP PSYKIATRI OG MENTAL SUNDHED

KP Psykiatri og Mental Sundhed er et gratis netværk for dig, der arbejder med psykiatriske problemstillinger og møder borgere i mistrivsel eller med psykiatriske diagnoser i dit arbejde. Her undersøger vi konkrete problemstillinger og debatterer aktuelle indsatser. Du kan deltage i fysiske og virtuelle arrangementer eller dykke ned i artikler, kronikker og podcasts.

Invitation til Ph.D Forsvar

Du inviteres hermed til Siv-Therese Bogevik Bjørkedals ph.d.-forsvar med titlen ”Project Meaningful Activities and Recovery (MA&R) – Development and evaluation of a peer co-led occupational therapy intervention”.

BAGGRUND

Siv undersøger i sin forskning, hvordan man kan arbejde med empowerment i forhold til mennesker med psykisk sårbarhed. I sin ph.d.-afhandling belyser hun, hvordan der kan arbejdes med peer-støtte i gruppebaserede rehabiliteringsinterventioner til mennesker med psykisk sårbarhed. Tilgangen kan øge den sociale funktion og udvikle bedre strategier til selvomsorg, som kan overføres til dagligdagen.

Peer-støtte defineres som ”støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet” – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.

REDSKABET

Siv har udviklet et redskab, der giver mulighed for at mennesker med psykisk sårbarhed, som har lært at mestre deres hverdag, også kan fungere som mentorer i gruppeforløbene – peer-støttemedarbejdere. Og at der undervejs i forløbet er mulighed for individuelt tilpasset støtte, hvilket vil sige, at deltagerne ikke kun sidder i gruppen og taler om, hvad de kunne tænke sig at gøre, men at der også er et tilbud om mere praktisk hjælp eller støtte til de deltagere, der ønsker og har brug for det. Redskabet hedder Meningsfulde Aktiviteter og Recovery (MA&R).

FAKTA

Ph.d.-forsvaret finder sted fredag 2. december kl. 9 i Frederiksberg Hospital Auditorium, Hovedvejen – Indgang 14, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg.

Du kan også følge med på dette Zoom link:

https://ucph-ku.zoom.us/j/63519007087?pwd=Rm00ckNaMFovQkJYQ2w4RW1CNHhLQT09

Meeting ID: 635 1900 7087

Passcode: 146330

KP PSYKIATRI OG MENTAL SUNDHED

KP Psykiatri og Mental Sundhed er et gratis netværk for dig, der arbejder med psykiatriske problemstillinger og møder borgere i mistrivsel eller med psykiatriske diagnoser i dit arbejde. Her undersøger vi konkrete problemstillinger og debatterer aktuelle indsatser. Du kan deltage i fysiske og virtuelle arrangementer eller dykke ned i artikler, kronikker og podcasts.

Invitation til Ph.D Forsvar
Invitation til Ph.D Forsvar
Fredag 2. december kl. 9-12
Frederiksberg Hospital Auditorium, Hovedvejen – Indgang 14, Nordre Fasanvej 57
Gratis
Arrangementet er afsluttet.