Kp Startup

I Danmark er kun én ud af fire nystartede virksomheder initierede og styrede af kvinder – og meget få af disse kvinder kommer fra velfærdsprofessionerne. Det vil vi med dette tværprofessionelle initiativ lave om på. Det er et intensivt og praksisnært forløb, hvor deltagerne hjælpes fra idé til handling. Vi kalder det KP Startup: Flere kvindelige iværksættere nu!
KP Startup logo

KP STarTUP

I Danmark er kun én ud af fire nystartede virksomheder initierede og styrede af kvinder – og meget få af disse kvinder kommer fra velfærdsprofessionerne. Det vil vi med dette tværprofessionelle initiativ lave om på. Det er et intensivt og praksisnært forløb, hvor deltagerne hjælpes fra idé til handling. Vi kalder det KP Startup: Flere kvindelige iværksættere nu!

Introduktion

Undersøgelser viser, at perfektionisme, skal-vide-alt-mentalitet, manglende selvtillid og risikovillighed får mange kvinder til at afholde sig fra at blive iværksætter. Det er særligt den manglende viden om, hvordan man går fra idé til handling – og de begrænsede netværksmuligheder med andre kvinder, der har indflydelse.

Fra idé til handling og kobling til erhvervsnetværk for kvinder er derfor nøgleordene i dette projekt, som støttes af Fonden For Entreprenørskab.

Vi har tilrettelagt et intensivt forløb som en rejse over 9 uger fra 23. september til 25. november 2020 – med 9 specifikke og kompetencegivende aktiviteter, som vi kalder destinationer. Forløbet har særligt fokus på praksis, idet vi forudsætter, at deltagerne har forudgående teoretisk kendskab til innovation og entreprenørskab fra kurser og undervisningsaktiviteter.

Det er tilrettelagt af KP Alumne i samarbejde med foreningen KP Iværksætterforum, hvor projektet forankres – samt Female Founders of the Future, som vil facilitere et særligt netværk for deltagerne i forløbet.

Målgruppe

Målgruppen er nuværende og tidligere kvindelige studerende fra Københavns Professionshøjskole – og således også det tidligere Metropol og UCC.

Vi har særligt fokus på studerende og dimittender fra uddannelser, hvor karrierevejen ikke på forhånd er asfalteret, hvilket gør opstart af egen virksomhed til en oplagt mulighed – eller uddannelser, hvor iværksætteri af den ene eller anden grund sjældent forekommer.

Det betyder, at vi især rækker ud til fire professionsbachelor uddannelser: Administration, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed og Tekstilformidler. Det betyder ikke, at du er udelukket fra deltagelse, hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end de fire nævnte.

Partnere

FORLØB

Rejsen er en udviklingsproces, hvor vi gennem konkrete handlinger ved de enkelte destinationer guider dig fra den spæde idé til dit første salg, så du efterfølgende har mod på og kan overskue konsekvenserne ved at springe ud som iværksætter. Omdrejningspunktet er med andre ord: DIG. Med på rejsen skal du i din rygsæk kun have disse tre ting: En idé, lyst til at blive iværksætter og tid til at tage det alvorligt.

Vi forventer, at du deltager hver gang, så du får det fulde udbytte.

Ved hver af rejsens destinationer bruger vi 90 minutter på et særligt tema, der behandles på forskellig vis gennem fx workshop, instruktion, eksperimenter eller leg. Ved hver destination får du tillige en lille opgave, som du skal løse, inden vi mødes ved den næste destination.

Alle destinationer har en udvalgt rejseleder, som er eksperter med omfattende erfaringer på deres særlige område. De enkelte rejseledere vil løbende blive præsenteret her på siden og i vores Facebook gruppe.

Her har du en oversigt:

DestinatioN 1
23. September, 16:30-18:00
Forventningsafstemning og teambuilding

Vi byder velkommen og præsenterer den foranstående rejse samt dagens program. Herefter gives ordet til Liva Echwald-Tijsen fra Female Founders of the Future, der fortæller om det særlige netværk for kvinder, som hun driver og faciliterer. Herefter præsenteres en lille håndfuld rollemodeller: kvindelige iværksættere med en baggrund som professionsbachelorer. Foruden deres egen iværksætterfortælling kredser alle omkring emnerne ’timing’, ’overspringshandlinger’ og ’dårlige undskyldninger for ikke at komme i gang’. Efterfølgende er der god tid til spørgsmål, og vi slutter af med en teambuilding øvelse eller to.

Destination 2 - ViA Zoom
30. September, 16:30-18:00
Mød djævelens advokat

Vi skal arbejde med value proposition design, og du udsættes for tre fundamentale spørgsmål fra designtænkning. Har du i det hele taget en god idé? Og har du styr på dit værditilbud? Det er nu, du skal transformere din idé til et produkt eller en service.

Destination 3
7. Oktober, 16:30-18:00
Prototyper og test

Du skal nu lave en prototype og få den testet ud fra devisen ’fail early, fail cheap’. Hvad betyder det? Hvad er en prototype? Hvordan kan den testes? Og hvad findes der egentlig af gode tilbud til dette formål på Københavns Professionshøjskole? Vi får svaret i Praksis- og Innovationshuset.

Destination 4  - Via Zoom
21. Oktober, 16:30-18:00
Know Your Business

Målgrupper, marked, prissætning og salg. Hvem skal du sælge til? Og er der mange nok af dem? Hvilken pris er den helt rigtige? Og hvordan skal det sælges? Her er der mange muligheder, som skal afstemmes i forhold til målgruppe og konkurrenceforhold. Disse spørgsmål er det essentielt at have gode og gennemtænkte svar på, hvis din idé skal blive til virkelighed.

Destination 5
28. Oktober, 16:30-18:00
Ekskursion

Okay, nu er du klar. Og tiden er kommet, hvor du skal teste dit produkt af i virkeligheden. Hvordan gør du? Hvor får du hjælp? Vi ser nærmere på tilbud og muligheder som iværksætter i København. Vi besøger Student & Innovation House Copenhagen og finder ud af, hvad de kan tilbyde.  Hvordan skaffer du pengene, kontoret og udstyret til at komme i gang? Hvad kan du få gratis smidt i nakken? Og hvad skal du leve af, indtil din virksomhed begynder at give overskud?

Destination 6  - Via Zoom
4. November, 16:30-18:00
Kommunikation

Skal du have en hjemmeside? I så fald er det nu, du have styr på webdesign, UX og retorikken. Har du fundet på et godt navn? Er domænet ledigt? Og hvad med SEO? Har du råd til at få en webdesigner til at lave din hjemmeside, eller vil du gøre det selv? Hvilken platform passer så bedst til dig og dine behov? Er det brugervenligt? Og får du sagt de rigtige ting?

Destination 7  - Via Zoom
11. November, 16:30-18:00
SoMe og brugerfeedback

Fint nok, nu har du en hjemmeside, og hvad så? Tror du kunderne kommer væltende af sig selv? Er du til stede på de sociale medier. Og får du udnyttet dem optimalt? Hvad gør du, når kunderne brokker sig? Og hvad med deres gode forslag? Hvordan gør du brugere og kunder til medskabere og bruger deres feedback til at forfine dit produkt?

Destination 8
18. November, 16:30-18:00
Dit første salg

En kunde er ved at bide på krogen. Herligt… Hvordan laver du et overbevisende salgspitch? Hvad betyder nærvær, autenticitet, stemmeføring og kropssprog i en salgssituation?

Destination 9
25. November, 16:30-18:00
Afslutning

Vi er nået til den store finale, hvor du skal levere dit personlige pitch til et kompetent og meget venligt dommerpanel. Efterfølgende får du et diplom, og så fester vi sammen… 

FAQ

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE

Hvis du vil med på rejsen, så skal du i din rygsæk kun have disse tre ting: En idé, lyst til at blive iværksætter og tid til at tage det alvorligt. Hvis du kan sige ’ja’ til tre ovennævnte forudsætninger, så er du klar til at tilmelde dig.

GIVER FORLØBET ECTS-POINT?

Nej.
‍‍

HVOR MANGE HAR VI PLADS TIL?

Vi har plads til mindst 40 deltagere i forløbet. Og vi vil naturligvis strække os langt for at på plads til alle, der lever op til kriterierne for deltagelse. Får vi mange tilmeldinger, vil vi arbejde ihærdigt på at tilbyde et tilsvarende forløb i 2021.

HVOR FOREGÅR DET?

Forløbet er et miks af virtuelle samlinger på Zoom – og fysiske samlinger i København (under hensyntagen til corona restriktionerne). Du får naturligvis alle de præcise koordinater, når du er tilmeldt forløbet.

TilmeldING

Tilmeldingen er nu lukket.

Tak! Vi har nu modtaget din tilmelding.
Vi vender tilbage til dig senest torsdag den 17. september.
Hov! Noget gik galt. Tjek venligst felterne ovenfor og prøv igen.

Facebook gruppe

Deltag i vores Facebook gruppe, hvor vi udveksler erfaringer, debatterer og deler gode råd med hinanden.

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at kontakte projektkoordinatorerne Christian Yde Præstholm og Christoffer Konstantin Ravn på startup@kp.dk.
Christoffer Konstantin Ravn
Christoffer Konstantin Ravn
ProjektKOORDINATOR
Christian Yde Præstholm
Christian Yde Præstholm
projektleder