Introduktion

Med et redaktør-login til alumne.kp.dk kan du oprette artikler og arrangementer.
Når en artikel eller et arrangement publiceres, så bliver den automatisk tilføjet til alle relevante lister og klubsider mv. på tværs af sitet. Du skal således blot oprette selve artiklen eller arrangementet via guiden her. Intet andet :) 

Rettelser
Vær opmærksom på, at du får adgang til at rette elementer direkte på websitet. Det anbefales at undlade dette. Hvis du vil rette en artikel eller et arrangement, brug i stedet indgangen til den enkelte artikel via redigerings-panalet. På den måde laver vi rettelser ved 'kilden' og undgår, at komme til at rette noget delvist, eller uforvarende lave rettelser andre steder, man ikke umiddelbart kan se.
Aktiver redigeringspanelet her: alumne.kp.dk/redigering?edit

Opret artikel

Når du opretter en artikel skal du igennem følgende faser:

1. Klargøre billeder til artiklen (Canva)
2. Oprette artiklen via redigeringspanelet (Webflow CMS)
3. Oprette nyhedsmail (MailChimp)

Hvis artiklen er omtale af et arrangement, opret da arrangementet først.

1. Klargør billeder.

2. Aktiver redigerings-panelet her: http://alumne.kp.dk/redigering?edit

3. I panelet klik “Collections” > “Artikler”

4. Klik “New article”

5. Udfyld alle påkrævede felter.

6. Udfyld valgfri felter efter behov: Faktaboks, Podcast, Video, Arrangement-omtale (kan vælges efter et arrangement er oprettet).

7. Øverst til højre, klik “Save as Draft” og herefter “Schedule” for at sætte publiceringstidspunktet. Eller "Publicér" for at publicere med det samme.Mini guide til Artikel-editoren:
De fleste formateringer bliver kopieret med ind med teksten, men der kan være behov for at tilpasse lidt ift. linjeskift, headings mv. 
‍‍
Brug H2 til mellemrubrikker.

Brug Bold og Italic til markering af direkte spørgsmål.
Tekst-redigering mini tour:

Opret arrangement

Undlad at bruge samme titel på et arrangement som på en nyhed, der præsenterer arrangementet (af tilfgængeligheds årsager).

Bemærk at funktionalitet til tilmelding ikke er inkluderet her. Det skal oprettes særskilt i Conference Manager eller lign. 

1. Klargør billeder.

2. Aktiver redigerings-panelet her: http://alumne.kp.dk/redigering?edit

3. I panelet klik “Collections” > “Arrangement”

4. Klik “New Arrangement”

5. Udfyld alle påkrævede felter.

6. Udfyld valgfri felter efter behov.

7. Øverst til højre, klik “Save as Draft” og herefter “Schedule” for at sætte publiceringstidspunktet. Eller "Publicér" for at publicere med det samme.

8. Opret evt. artikel til omtale af arrangementet og tilføj arrangementet der.


Særlige muligheder på Arrangement side

Flere info tabs
Der kan oprettes op til 3 tabs (undersider). Eg. Program, Literatur mv. For at gøre dette skal Arrangements beskrivelsen have en overskrift, og de ekstra tabs skal have overskrift og indhold.

Video
Der kan tilføjes en video til en arrangement side. Fx. en trailer før et arrangement, eller optagelsen af en livestream efter et arrangement. Hvis der tilføjes en video vises denne i stedet for arrangement billedet på arrangement siden.


Mini guide til Artikel-editoren:
De fleste formateringer bliver kopieret med ind med teksten, men der kan være behov for at tilpasse lidt ift. linjeskift, headings mv. 

Brug H2 til mellemrubrikker.

Brug Bold og Italic til markering af direkte spørgsmål.
Tekst-redigering mini tour:

Rediger billeder

Før du starter skal du sikre at, at dit billede er mindst 1400 pixels i bredden og 790 pixels i højden.
(Højre-klik evt. på billede filen på din computer og se detaljer/info)

Billeder til arrangement

1. Klik “Use template” her KP Arrangement-billede.

2. Klik “Uploads” og dernæst “Upload media”. Upload dit billede fra din computer.

3. Træk dit nye billede ind over det gamle på det store lærrede til højre i vinduet, træk i kanter og hjørne, så det tilpasses og dækker lærredet. 

4. Klik “Download” og under File type, vælg JPG.

5. Klik “Use template” her KP Arrangement dele billede.

6. Klik “Uploads” og vælg det samme billede fra før. Træk det ind på lærredet og tilpas..
Billeder til Artikel

1. Klik “Use template” her KP artikel billede.

2. Klik “Uploads” og dernæst “Upload media”. Upload dit billede fra din computer.

3. Træk dit nye billede ind over det gamle på det store lærrede til højre i vinduet, træk i kanter og hjørne, så det tilpasses og dækker lærredet. 

4. Klik “Download” og under File type, vælg JPG.

5. Klik “Use template” her KP artikel thumbnail.

8. Klik “Uploads” og vælg dit billede fra før. Træk det ind på lærredet og tilpas.

9 Klik “Download” og under File type, vælg JPG.

Send NYhedsmail

Det anbefales at oprette artiklen først og bevare vinduet med artiklens redigeringspanel åbent, således at det er nemt at kopiere indhold fra artilkel skabelonen over i nyhedsmail skabelonen.

1. Gå til Campaigns her https://us20.admin.mailchimp.com/campaigns

2. Replicate seneste campaign.

3. Øverst, klik Edit Name: Brug titlen fra din artikel.

4. Edit Recipients: Vælg KP Alumne for generelle nyheder og podcast, ellers vælg den relevante klub ved klub-relaterede nyheder.

5. Edit Subject:
Subject: Artiklens titel
Preview: Brug Artiklens korte intro tekst

6. Edit Content:

6.1. Skift billede: Brug artiklens KP Artikel billede.
Når MailChimp spørger om systemet skal tilpasse billedestørrelsen, svares "Fix it", og der klikkes "Save" i vinduet, der popper op.

6.2. Skift overskrift: Brug artiklens overskrift.

6.3. Skift intro text: Brug artiklens intro text.

6.4. Skift link. efter /post skiftes artiklens link-slug fra artiklens redigerings-panelet.

7. Klik "Preview" og "Send test email". Tjek i din email, at alt er OK. Bemærk at "Læs mere her" linket til en artiklen først er aktivt, når en artikel er blevet publiceret. Men test alligevel, at linket ser rigtigt ud.

8. Klik "Continue"

9. Edit “Settings & Tracking”
Under Google Analytics tracking, ved Title for campaign: Sæt artiklens "link-slug" fra redigerings-panelet.

10. Øverst på oversigt til højre klik "Schedule" og sæt tidspunktet for udsendelse, eller "Send" for at sende med det samme (hvis artiklen allerede er publiceret).


MailChimp mini tour: