Ord sætter spor 🎧
Velfærdsprofeten

Ord sætter spor 🎧

Mange tidligere anbragte børn og unge kender ikke deres egen historie – og i sagsakterne finder de ikke altid de svar, de ønsker.
Den ny ældrelov: Der er brug for en kulturforandring!
Nu drøfter vi fag, pædagogik og didaktik! 🎧
I gruppen bliver problemer både almene og unikke
Psykiatri og Mental Sundhed

Velkommen til KP Psykiatri og Mental Sundhed!

Nyt fagligt netværk vil medvirke til samskabelse af fremtidens psykiatri og udvikling af indsatser, der fremmer mental sundhed.
Velkommen til KP Psykiatri og Mental Sundhed!
Fra krigens rædsler til danske klasseværelser 🎧
Kvinders usynlige arbejde 🎧
På vej mod dybet – unge i mistrivsel 🎧
Hvis ikke medicin – hvad så?
Den ny barselslov – reel eller formel ligestilling?  🎧
Kan hollandsk model imødekomme udfordringerne i fremtidens ældrepleje? 🎧

Få nyheder fra KP Alumne

HOLD DIG
OPDATERET

Aktiviteter