Årets særlige julehilsen fra KP Alumne til dig er en adventskalender, som er sirligt indpakket i et ganske flot videoformat. Hver søndag i advent byder vi således på en lille julehilsen bestående af opbyggelige og oplysende samtaler, der på hver sin måde giver et begrundet håb om, at ældreplejen i Danmark også i fremtiden kan karakteriseres som anstændig og attraktiv for både borgere og medarbejdere.

Afsenderen er KP Ældre og Velfærd: et gratis netværk til dig, der arbejder på ældreområdet – og ophavskvinden til idéen om en adventskalender med netop dette vigtige tema er adjunkt og uddannelseskonsulent Gry Segoli fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

I denne episode taler Gry med antropolog Line Hillersdal om styrker og svagheder ved digitale hjælpemidler i ældreplejen, som perspektiveres med anekdoter og konkrete erfaringer fra et nyligt overstået feltstudie på Ærø. Line er til dagligt docent ved sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor hun især arbejder med forskning og udvikling.

Se andet afsnit af adventskalenderen her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: