Det seneste år har været hårdt for børn og unge. De har i lange perioder været afskåret fra skole og fritidstilbud – og dermed de fysiske samværsaktiviteter, de normalt deltager i. Den primære måde at være sammen på har derfor for manges vedkommende været på forskellige digitale medier.

Her mødes børn og unge ofte uden voksnes deltagelse og vejledning. Der er derfor en risiko for, at de unge går glip af den særlige pædagogiske støtte til samvær og konfliktløsning, der finder sted i fritidstilbuddene, og som traditionelt har været et vigtigt element i danske børns udvikling og dannelse.

Men allerede før COVID-19 valgte børn og unge ofte digitale samværsformer frem for fysiske. Denne udvikling har vakt bekymring, og medierne har været flittigt med til at rejse debatten om risikoen for, at børn mobbes eller presses til en usund adfærd i en virtuel verden, som de voksne ikke har adgang til – og derfor alt for sent opdager omfanget af.

Denne episode af Velfærdsprofeten handler netop om, hvordan fritidspædagogikken kan understøtte børn og unges udvikling og dannelse i en tid, hvor virtuelle samværsformer spiller en stadig stigende rolle. Til at hjælpe os med at blive klogere på dette tema har værterne Lotte Andersen og Maja Haack besøg af Regitze og Marla fra Vesterbro Ungdomsgård – samt lektorerne Sussie Kiilerich Bonde og Steen Søndergaard, der begge underviser på akademiuddannelsen i fritidspædagogik ved Københavns Professionshøjskole.

"Det handler ikke om, at vi skal lære de unge at anvende digitale teknologier – for det kan de. Det handler om, at vi skal støtte de unge i at kunne agere i et samfund, der er meget mere digitaliseret." Det siger Steen Søndergaard.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: