Med den ny Barnets Lov får børn en stærkere stemme. Det stiller større krav til sagsbehandlernes evne til at balancere mellem myndighed og relation. Derfor er det mere oplagt end nogensinde at beskæftige sig med, hvordan man som myndighedssagsbehandler kan styrke sin samtalepraksis med børn og unge i udsatte positioner, så der skabes rum for udviklingsstøttende samtaler. Og det er netop hvad denne episode af Velfærdsprofeten handler om.

Her taler værterne Lotte Andersen og Maja Haack med docent Helle B. Antczak og lektor Signe Steensbæk fra Københavns Professionshøjskole. Helle og Signe har sammen udviklet en samtalemodel, som beskriver de særlige forhold, der gør sig gældende for myndighedssamtaler med børn og unge i udsatte positioner. Modellen er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt, hvor flere hundrede samtaler mellem unge og deres sagsbehandler er blevet analyseret. Modellen og resultaterne af forskningsprojektet er samlet i bogen Samtaler med unge, som udkom på Akademisk Forlag i august 2020.

”De unge er meget optaget af, at der bliver lyttet til dem – og at ord bliver til handling. Det handler ikke nødvendigvis om at få sin vilje, men derimod om at få transparente begrundelser, når noget ikke kan lade sig gøre.” Det siger Signe Steensbæk – og Helle Antczak supplerer: ”Den positive relation til sagsbehandleren er den mest betydningsfulde faktor for børn og unges deltagelse. Det viser alle resultater. Det handler om at være autentisk og vise oprigtig interesse.”

Episoden er blevet til på baggrund af et webinar fra Københavns Professionshøjskole. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: