”Jeg er blevet til en traumepatient. Jeg bor i hospitalsverdenens anonymiserede rammesætning, hvor mennesker ligger på rad og række med ens tøj på, i ens dyner, i ens senge, på ens stuer. Kropsligt fungerer jeg slet ikke. Jeg er som et hjælpeløst lille barn. Med et er al begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i mit hidtidige liv sat ud af spil. Pist-væk!”

Sådan skriver Heidi Honig Spring i sin bog: Fortællinger fra stue 62 – en traumepatients møde med hospitalsverdenen. Heidi er gæst i denne episode af Velfærdsprofeten, som handler om omsorg i det danske sundhedsvæsen.

Det danske sundhedsvæsen er effektivt. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er produktiviteten steget med 81 procent i perioden 2001 til 2018.  I samme periode er antallet af sygeplejersker kun steget med 20 procent. Sygeplejersker er altså markant mere effektive end tidligere. Og de gør det godt. Tal fra Dansk Traumeregister viser, at overlevelsesraten blandt patienter i de danske traumecentre er højere end internationale standarder.

Men hvad med omsorgen?

Den er vanskeligere at mĂĄle, selvom vi ved, at vi har brug for omsorg, nĂĄr vi bliver syge.

Menneskers evne til at komme sig efter alvorlige traumer handler om både fysisk og mental genoptræning.  Den israelsk-amerikanske sociolog Aaron Antonovsky påviste allerede i 1979 i artiklen Health, Stress and Coping, hvordan menneskers evne til at håndtere stress er knyttet til oplevelsen af, om vi kan begribe, håndtere og skabe mening i det, vi udsættes for.

Han kaldte sin teori ’sence of coherence’ (SOC), som på dansk kan oversættes til ’oplevelse af sammenhæng’ (OAS). Teorien kaster lys på, hvordan vores bearbejdning af traumer har betydning for vores evne til at komme os.

Men hvordan kan begrænsede ressourcer i hospitalsverdenen forenes med omsorg?

Det er temaet for denne episode, hvor velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius taler med Heidi Honig Spring om, hvilken betydning sundhedsprofessionelles omsorg havde for hendes mentale og følelsesmæssige helingsproces, da hendes liv blev vendt på hovedet efter et alvorligt biluheld i 2021.

Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: