Velkommen til KP Udeliv. Her formidler vi viden og gode råd om udelivsaktiviteter og undervisning under åben himmel til daginstitutionerne og skolerne. Indholdet vil foruden artikler, podcasts og events være henvisninger til videoer og hjemmesider med eksempler på undervisningsaktiviteter, lege, spil samt andet godt guidemateriale til et aktivt og lærende udeliv. Se mere her på alumne.kp.dk/udeliv.

Vi opfordrer brugere af KP Udeliv til at dele deres gode eksempler og erfaringer med hinanden, hvilket kan foregå her i den tilhørende Facebook gruppe.

I denne artikel har vi særligt fokus på de yngste skolebørn. Vi har hentet hjælp hos lektor Helen Nyboe fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, som midt i læsning af eksamensopgaver fandt tid til dette interview:

Hvorfor er udendørs undervisning en god idé?

"Vi har lettere ved at lære, hvis der arbejdes konkret med det, vi skal lære. Desuden husker vi bedre, når vi kan knytte læring til oplevelser og konkrete aktiviteter. Uderummet giver mulighed for oplevelser og erfaringer, som klasseværelset ikke kan give eleverne. Eleverne kan gøre erfaringer med konkrete fænomener, som de skal lære om. De får brugt deres hverdagssprog sammen med klassekammeraterne og får de faglige begreber koblet på af læreren og litteraturen i bearbejdningen af erfaringerne. Derudover tyder det på, at eleverne trives ved at blive undervist jævnligt i uderummet, hvilket også fremmer deres læring og motivation."

Hvordan kan det bidrage til et fremme elevernes læring?

"At lære et fag er også at kunne bruge fagsproget, men fagsproget kan synes abstrakt og uforståeligt, medmindre det hænger sammen med konkrete erfaringer. Vi kan dog ikke erfare os til al viden, men vi kan bygge bro mellem hverdagssprog og fagsprog ved at tale med eleverne om deres hverdagsoplevelser og erfaringer fx i uderummet.  Oplevelser i naturen og andre læringsrum uden for klasseværelset giver mulighed for sanseoplevelser og kropslige aktiviteter, som stimulerer mange læringskanaler på samme tid. Det skaber spor og lagrer sig forskellige steder i hjernen. Naturens multimodale forankring giver en rigere oplevelse ved at trigge flere perceptuelle områder, når et begreb anvendes og forstås. Vi kan således gennem sanseoplevelser hjælpe eleverne med at etablere mentale huskeknager."

Hvad skal man have særligt fokus på, når man omlægger undervisningen til udendørs aktiviteter?

"Det er ikke nok at flytte den traditionelle undervisning ud i andre rammer – der skal anderledes arbejdsformer til. Læreren skal planlægge arbejdsformer, hvor eleverne arbejder praktisk, udforskende og skabende i uderummet, hvorved de får mulighed for at lære gennem krop og sanser i samarbejde med klassekammeraterne. Et vigtigt element i denne planlægning er elevernes frihedsgrader og mulighed for selvstændigt at træffe meningsfulde valg, da forskning tyder på, at dette har betydning for, om eleverne arbejder undersøgende og skabende og får udbytte heraf i forhold til de fastsatte mål."

Hvad er anderledes eller skal tænkes anderledes ved udendørs undervisning?

"Lærerne skal i deres forberedelse tænke udeundervisningen som et lille forløb, fx inde-ude-inde; det vil sige at læreren forbereder eleverne på de faglige aktiviteter, der skal foregå i udeundervisningen og indenfor i klassen. I udeundervisningen arbejder eleverne med opgaverne og samler indtryk og artefakter, som de tager med tilbage til skolen. I klassen bearbejdes indtryk, opgaveløsninger og artefakter, så de faglige mål kan indfries."

Hvad kræver det af lærerne?

"Praktisk forberedelse, organisering, tydelige mål for og intentioner med undervisningen, gruppeinddeling, fremstilling af selvinstruerende opgaver med videre – og så skal der afsættes god tid til alle aktiviteter herunder fri leg og andre pauser. Ydermere skal lærerne forholde sig til, at de ikke skal instruere i uderummet, men i højere grad forholde sig nysgerrigt og vejledende til elevernes undersøgelser og opdagelser. Samtalen er vigtig. Læreren skal stille vitaminrige og interesserede spørgsmål og undgå eksamensrefleksen: at stille lukkede spørgsmål, som læreren allerede har svar på."

Kan du komme med et bud på en god udendørs undervisningsaktivitet for de helt små skoleelever?

"Det kan fx være Mit Træ, hvor eleverne arbejder udforskende med træer i nærområdet og hver især udvælger et træ, de synes er særligt. Eleverne kan tegne, skrive om, tage billeder af træet og dets stamme og blade gennem de fire årstider for her igennem at lære om træets årscyklus og dets sammenhæng med omgivelserne. De kan samle alle deres artefakter i en portfolio, som kan tages frem til forskellige lejligheder og i forhold til forskellige faglige sammenhænge."

Og for de lidt større?

"Et eksempel på udeundervisning, som inddrager skolens omgivelser og en ressourceperson, er et forløb om kirkegården. Målet er at eleverne får en forståelse for og holdning til kirkegården som ramme om døden, ritualer og symboler. En graver, en degn eller en præst kan indgå i sammenhæng med det teoretiske arbejde med fx tekster i dansk og religion om døden, begravelse, symboler og ritualer eller et historisk og samfundsmæssigt blik på kirken, troen og traditionerne. Dette arbejder eleverne med i klassen inden udeundervisningen. Her er de også blevet introduceret til aktiviteter og opgaver. På kirkegården skal eleverne arbejde med opgaverne, hvor de gennem krop og sanser undersøger og forholder sig til stedet. De indsamler indtryk, fotos, optegnelser mm, som de tager med sig hjem til den efterfølgende bearbejdning på skolen."

BONUSINFO

Hvis du vil vide mere, så er en ny bog med titlen 'Undervisningskompetence – en grundbog til læreruddannelsen' fra forlaget Samfundslitteratur på trapperne, hvortil Helen Nyboe bidrager med et i denne sammenhæng særdeles relevant kapitel: 'At tage skolen udenfor – hvorfor og hvordan'.

FAKTA

Helen Nyboe er cand.pæd. og lektor på Københavns Professionshøjskole. Hun underviser i de pædagogiske fag og i specialiseringsmodulet Udeskole på læreruddannelsen samt i praktikfaget og i diplommodulet Praktikvejleder til læreruddannelsen. Helen har gennem flere år deltager i uddannelsesudvikling i blandt andet udeskoledidaktik og naturfagsdidaktik via science profilen ASTE.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: