Årets julekalender fra Velfærdsprofeten handler om dyder og velfærdshelte. Konceptet er snedigt bygget op omkring fire dyder: omsorg, mod, visdom og engagement – hvortil 24 udvalgte velfærdshelte med en særlig relation til én af disse dyder præsenteres i klassisk julekalenderstil hver dag fra 1. til 24. december på Facebook og Instagram.

De fire dyder introduceres på behørig vis i en ny podcast hver søndag i advent af lektor i etik og videnskabsteori Ulrik Houlind Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole gennem opbyggelige samtaler med velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack. Den anden podcast om dyden mod er således tilgængelig i dag.

Vi har sat Lotte Andersen og Maja Haack stævne for at blive lidt klogere på konceptet og ikke mindst tankerne bag årets julekalender:

Hvad skal vi med en julekalender til velfærdsprofessionerne, der handler om dyder og udråber velfærdshelte?

”I oktober 2019 lavede vi en podcast om moralsk stress – altså den form for stress, som ikke har at gøre med tidspres, men snarere følelsen af at bruge tid på at udføre de forkerte arbejdsopgaver, hvilket for mange kan være vanskeligt at sætte ord på. Den podcast fik stor opmærksomhed og mange reaktioner – og den blev også hængende i underbevidstheden hos os. Derfor satte vi os for at undersøge, hvordan man kan genvinde gejst og energi, når man bliver ramt af moralsk stress,” fortæller Maja – før Lotte uddyber:

”Resultatet af vores undersøgelser er denne julekalender, hvor vi kredser om spørgsmålene: Kan dyder hjælpe os til at genfinde vores professionelle hjerteblod? Kan dyder fungere som en modgift mod moralsk stress og forråelse? Og kan de ilte vores faglighed og kaste lys på det, der i sin tid fik os til at vælge vores fag?”

”I en presset hverdag – hvor en global pandemi tilmed sætter dagsordenen – er det vigtigt, at vi indimellem træder et skridt tilbage og erindrer, hvorfra vores engagement og motivation for arbejdet kommer. Og her kan samtaler om dyder lede os ind til hjerteblodet og forståelsen af, hvad der egentlig driver velfærdsprofessionerne,” tilføjer Maja.

Lotte indskyder: ”Og for at det ikke bare bliver en teoretisk refleksion, så skal det koble sig til praksis. Derfor synes vi også, det er vigtigt at vise 24 velfærdshelte fra hverdagens Danmark, som omsætter dyderne i deres praksis. Og så er det jo vigtigt at sige, at vi ikke tænker at en velfærdshelt skal være perfekt, fejlfri eller selvopofrende. Det er en professionel, der kan inspirere andre med eksemplariske måder at udøve sit fag på.”

Hvorfor har I valgt at sætte fokus på mod, omsorg, visdom og engagement?

”Vi har fundet frem til, at disse fire dyder går igen i velfærdsprofessionerne. Desuden afbalancerer og understøtter dyderne hinanden; fx kan omsorg, mod og engagement hjælpe os med at holde hjertet varmt i arbejdet – mens visdom kan sørge for, at vi holder hovedet koldt, fortæller Lotte.

Strider det ikke mod professionernes selvforståelse at fremhæve enkelte personer som velfærdshelte?

”Det er vigtigt at fremhæve eksempler på dygtige velfærdsprofessionelle, fordi det kaster glans over hele professionen. Vi har i vores eget arbejdsliv fundet inspiration ved at spejle os i helte – og for os socialfaglige var det fx Hanne Reintoft og Tine Bryld. Vi vil gerne bidrage til, at nutidens helte kommer frem i lyset,” siger Lotte.

Maja supplerer: ”Det er jo ikke ensbetydende med at heltene står alene. Mange af dem peger på deres arbejdsplads og kolleger, som har understøttet det fremragende arbejde.”

Der må være tusindvis af velfærdshelte, som hver dag gør en særlig indsats. Hvordan har I fundet frem til de 24, som I har udvalgt?

”Vi har modtaget indstillinger fra fagforeninger, lyttere og andre. Derefter har vi valgt ud fra en række kriterier herunder bred faglighed og match i forhold til de fire dyder,” forklarer Maja.

Er alle velfærdsprofessionerne så repræsenteret blandt de udvalgte?

”Vi har valgt at fokusere på de store professionsuddannelser ved Københavns Professionshøjskole, og vi håber at kunne komme rundt om nogen af de andre professioner ved senere lejligheder,” siger Lotte.

Den anden dyd, som Ulrik, Maja og Lotte belyser og behandler i årets julekalender, er som tidligere nævnt mod. Og vi slutter derfor denne artikel af med et spørgsmål til dydernes mester Ulrik Houlind Rasmussen:

Der findes ikke mod uden risiko, så mod har altså med villigheden til at løbe en risiko at gøre. Vi taler ikke om hovedløs dumdristighed, men om modet til at vise sårbarhed, udfordre det velkendte, prøve noget nyt og gøre noget andet. Og om at overvinde frygten for at begå fejl eller træde ved siden af. Hvordan skal vi nogensinde blive klogere eller lære nyt, hvis vi ikke tør fejle? – Ulrik Houlind Rasmussen

Hvorfor er denne dyd særligt relevant for velfærdsprofessionelle?

”Mod er relevant, fordi den giver os styrken og kraften til at konfrontere det sædvanlige – altså vores vante måde at gøre, sige og håndtere tingene på. Modet bringer os ud af vores komfortzone. Modet kan gøre vores tanker mere dristige, så vi tør udfordre vanetænkningen – det magelige og sikre. Jeg tror, mange velfærdsprofessionelle kan føle, at deres arbejde sommetider virker som en træg gentagelse. Vanen gør, at psyken og kroppen kan føles som opfyldt af en blokering, der spærrer for erhvervelsen af nye perspektiver og arbejdsgange. Uden mod stivner tilværelsen let i dogmatisk inerti. Det kan dog også gøre os mere modige til at vise sårbarhed og stå ved vores menneskelighed, fortæller Ulrik – og fortsætter:

”Den tyske filosof Peter Sloterdijk siger, at ’menneskets oprejste gang har forsynet os med et brystkasseprivilegium'. Vores mest sårbare – hjertet – er eksponeret, hvilket er et udtryk for en forhøjet sensitivitet: en øget sårbarhed og skrøbelighed. Det er da en smuk tanke, at modet ikke handler om at være ufølsom, men om det præcist modsatte. Der findes ikke mod uden risiko, så mod har altså med villigheden til at løbe en risiko at gøre. Vi taler ikke om hovedløs dumdristighed, men om modet til at vise sårbarhed, udfordre det velkendte, prøve noget nyt og gøre noget andet. Og om at overvinde frygten for at begå fejl eller træde ved siden af. Hvordan skal vi nogensinde blive klogere eller lære nyt, hvis vi ikke tør fejle?”

PS. Hvis du har fået lyst til at grave dybere i dyderne eller er på jagt efter en oplysende julegave, så er Ulrik Houlind Rasmussen netop nu aktuel med bogen De syv dyder i går og i dag: Dannelsens fordring. Her udfolder Suzanne Brøgger, Anders Fogh Jensen, Peter Lodberg, Per Øhrgaard, Henrik Jensen, Helle Skaarup og Ulrik hver sin dyd – og Martin Herbst samler op og svøber bidragene i dannelsens fordring. I lyset af det moderne menneskes tid og udfordringer forsøger de 8 forfattere med hver deres særlige udgangspunkt at give svar på spørgsmålene: Hvordan kan dyderne genfinde deres plads, og hvor skal dannelsen komme fra?

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: