SYKL er et forsknings- og udviklingsprojekt, der handler om systematiseret klassekammerathjælp i matematikundervisningen i grundskolen. Målet er at skabe øget læringsudbytte og elevdeltagelse. Projektet, som støttes af A.P. Møller Fonden, bygger på 'peer learning' og er udviklet af en gruppe forskere og undervisere på Københavns Professionshøjskole.

Projektleder og lektor, ph.d. Maria Christina Secher Schmidt fortæller: "Da jeg skrev min ph.d.-afhandling, fik jeg øje på, at vi har et videnshul i forhold til systematiseret kammeratskabshjælp, som man bruger meget i USA. Elever opsøger ofte hjælp hos klassekammerater, og det kan man systematisere. Så det handler om at sætte to elever sammen, der fagligt ikke er så langt fra hinanden, så de netop kan have glæde af hinanden, og så ser vi også på, hvordan de socialt har det med hinanden. Er de venner? Kan de måske blive venner? Det er et af elementerne.”

SYKL er en struktureret og samarbejdsorienteret måde at undervise og lære på, hvor eleverne lærer at give hinanden feedback. Eleverne er opdelt i makkerpar, hvor rollerne 'hjælper' og 'hjulpne' går på skift. Eleverne bruger konkrete materialer og to typer af hjælpekort – stilladskort og MatemaTips – der kan hjælpe eleverne i deres matematiske dialoger. Hvor stilladskortene kan bruges til at strukturere samtalen, så er MatemaTips små spørgsmål eller tips, der kan hjælpe eleverne, hvis de går i stå med opgaven. En matematiklærer, som udformer MatemaTips, skal derfor forsøge at forudse, hvad eleverne typisk ville spørge om, når de er i gang med en opgave af denne type.

SYKL er altså en fagdidaktik, ikke en læseplan eller en arbejdsmetode. Matematiklæreren fremhæver forskellige strategier for både hjælperen og den hjulpne. Den medierende rolle for hjælperen betyder, at denne ikke behøver at kende svaret på det matematiske problem for at hjælpe. Hjælperen skal derimod hjælpe makkeren med selv at finde svar på det matematiske spørgsmål.

Ni matematiklærere har afprøvet metoden med eleverne i 15 uger, og børnene er glade for SYKL. Det kan du høre mere om i denne episode af Velfærdsprofeten, hvor værterne Lotte Andersen og Maja Haack har besøg af projektleder Maria Christina Secher Schmidt, som medbringer udklip fra en række interview med anonymiserede børn, der fortæller om SYKL.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: