”Faste teams handler om at skabe en struktur, der understøtter fokus på borgeren hele vejen rundt.”  

Det fortæller Christian Morhordst, som er leder af hjemmeplejen i Fredensborg Kommune – og fortsætter: ”Målet for vores forandringsproces er at skabe en hjemmepleje, hvor borgerne i højere grad oplever omsorg og nærvær, tryghed og kontinuitet i den hjælp, de får i deres hverdag.”  

Hjemmeplejen i Fredensborg Kommune har lige som mange andre kommuner valgt at arbejde med at udvikle og implementere faste, selvstyrende og tværfaglige teams.  

”Det gjorde vi ud fra et ønske om at styrke det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og gøre det komplekse lettere,” forklarer Morhordst.  

Ønsket om at forandre hjemme- og sygeplejen kom ud fra en erkendelse af, at borgerne ikke oplevede den kontinuitet og genkendelig, som både de og kommunen ønskede. Samtidig gav medarbejderne udtryk for, at de ofte kunne føle sig alene med opgaverne og derfor savnede et team at dele deres oplevelser med.  

Fredensborg Kommune valgte at gå ’all-in’ og rulle faste teams ud i alle hjemmeplejegrupper på én gang. Undervejs har grupperne fået støtte af interne og eksterne konsulenter, der har været involveret i alle processer – både store og små. Projektet har kørt i snart to år, og Christian Morhordst erkender, at selv om de er nået langt, er de langt fra i mål. ”En kulturforandring tager længere tid end en reorganisering. Det er jo ikke nok at sætte folk sammen i nogle teams og så forvente, at de begynder at agere på en anden måde. Det kræver kompetenceudvikling, tid og tålmodighed,” pointerer hjemmeplejelederen.  

Ikke desto mindre er implementering af faste teams begyndt at levere positive resultater, og gevinsterne kan dermed høstes. Christian Morhordst peger særligt på styrkelse af fagligheden, hvilket især skyldes det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne i de faste teams. Social- og sundhedshjælperne har fx fået en tydeligere stemme på møderne og er blevet mere sikre i beskrivelserne af deres observationer. Det har styrket deres faglige afsæt til at blive endnu skarpere i forhold til arbejdet med borgerne. Samtidig har social- og sundhedsassistenterne fået mulighed for at løfte et større ansvar i takt med, at deres faglige kompetencer er vokset og blevet skærpet. Endelig har sygeplejerskerne fået en tydeligere rolle i teamet og taget det kliniske lederskab på sig.  

”Dialogerne i teamet er blevet mere fokuseret og fagligt velfunderet, efterhånden som de forskellige teams har fundet et fælles sprog. Det har muliggjort, at der hurtigere bliver afprøvet og fulgt op på indsatser til gavn borgerne,” fortæller hjemmeplejelederen.  

LEDERNE LYKKES GENNEM MEDARBEJDERNE  

Det er ikke kun blandt medarbejderne, der er sket en forandring. Også lederne oplever, at de kan og skal lede på en anden måde. Christian Morhordst fortæller, at lederne i højere grad kan bede teamet løse nogle opgaver i fællesskab, som tidligere skulle løses af lederne – og giver et eksempel: ”Et team var for nyligt udfordret på vikarbudgettet. Det gav lederen anledning til at bede medarbejderne om at komme med en løsning på at få dækket kørelisterne uden vikarer. Det pågældende team drøftede det og kom med et forslag, der hang sammen både for medarbejderne, økonomien og ikke mindst for borgerne.”  

Implementeringen af faste teams har krævet en omstillingsproces for lederne, der i højere grad skal arbejde med faciliterende ledelse, være transparente i deres ledelsesstil samt dele viden og data med medarbejderne. ”Det er givet godt ud, fordi medarbejderne kvitterer med at påtage sig et større ansvar,” pointerer hjemmeplejelederen.

Undervejs har der været behov for at arbejde med de forskellige ansvarsområder, da der ikke har været et ønske blandt medarbejderne om at udvikle selvledende teams. Morhordst uddyber: ”Det har været vigtigt for os at tydeliggøre ansvarsområderne og melde klart ud, at teamet ikke skal stå alene med beslutningerne. Teamet skal arbejde med problemstillingerne, men det er lederen, der træffer den endelige afgørelse. Det har ført til, at vi har besluttet at ansætte to nye ledere, så ledelsesspændet bliver mindre, og lederne på denne måde kan være tættere på medarbejderne.”

Du kan høre mere om de omfattende erfaringer med faste teams, som Fredensborg Kommune har erhvervet ved Fremtidslaboratoriet 4.0. Det foregår onsdag 22. november kl. 15-17 på Tagensvej 18, hvor Christian Morhordst blandt andet vil fortælle, hvordan tværgående ledelse kan løses på den bedst mulige måde. Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Ledelse og rehabilitering i faste teams
Ledelse og rehabilitering i faste teams

I Fremtidslaboratoriet 4.0 dykker vi ned i de faste teams i kommunerne og ser på, hvordan tværgående ledelse løses på den bedst mulige måde.

Onsdag d. 22. november 2023 Kl. 15 - 17
Campus Tagensvej 18, København
Gratis
Del og debattér artiklen: