Det er vigtigt, at børn oplever tillid, når de møder behandlingssystemet. Derfor er viden om betydning af sprog en vigtig del af smertebehandlingen. Det fortæller smertesygeplejerskerne Susanne Molin og Gitte Aagaard fra Videnscenter for Børnesmerter på Rigshospitalet om deres arbejde med fantasirejser i denne episode af Velfærdsprofeten. Det er en metode til at påvirke smerteoplevelsen, så den bliver lettere at bære for børn. Metoden har været under udvikling de sidste 20 år, men på resten af sundhedsområdet er denne form for tænkning stadig relativt ny, selvom der er god effekt.

Derfor taler velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack også med lektor og ph.d. Christel Trøstrup samt lektor og ph.d. Lisa Dahlager (begge fra Københavns Professionshøjskole) om en bredere forståelse af narrativ medicin. Narrativ medicin er et interdisciplinært felt, som kan medvirke til at styrke patienters, pårørendes og borgeres evner til at håndtere sundhedsudfordringer, sygdomsforløb, rehabilitering og palliation. Det er således et voksende forsknings- og undervisningsområde, der fx er en del af pensum på medicinstudiet og udbydes som efteruddannelse til sundhedspersonale i Region Hovedstaden. Det indgår også i undervisningen på diplomuddannelsen i ledelse på Københavns Professionshøjskole, og samtidig er det et forskningsområde, som Christel Trøstrup og Lisa Dahlager har fordybet sig i og produceret forskning om gennem flere år.

Formålet med at anvende narrativ medicin er, at det kan styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer til at forstå, reflektere over, formidle og handle på patienters og borgeres sygdoms- og sundhedsfortællinger.

”Fortællinger, litteratur og biblioteker burde spille en større rolle i sundhedsvæsenet – både for patienter, pårørende og sundhedspersonalets skyld,” siger Christel Trøstrup og uddyber: ”For blikket for det hele menneske forsvinder ofte, når vi bliver alvorligt syge, fordi sygdommen overtager alt. Men fortællingen om hvem vi også er, skal der holdes fast i. Det er blandt andet det, narrativ medicin handler om – at få patienter og deres pårørende til at holde fast i fortællingen om dem, de var sammen, før sygdommen ramte. Og det er næsten lige så afgørende for helbredelsen som medicinen.”

Lyt med her:

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: