Ved Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole er der igangsat et forskningsprojekt, som har til formål at skabe viden om det sociale arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. Projektet er finansieret af Helsefonden og udarbejdet i et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden (BUC).

Baggrunden for projektet er, at et stigende antal børn og unge oplever psykisk mistrivsel, og det afspejles i et øget pres på børne- og ungepsykiatrien, hvor antallet af henvisninger er i kraftig vækst. Samtidig oplever familier med et barn i psykisk mistrivsel et stort pres, ensomhed, og særligt overgangen fra diagnosen er stillet og til, at kommunale instanser tager over, opleves som vanskelige.

Børne- og Ungdomspsykiatrien er genstandsfelt for forskning inden for forskellige videnskabelige arenaer –men med et særligt fokus på behandling og medicinering. Der mangler med andre ord forskning i det sociale arbejdes rolle i udredning. Det rådes der bod på nu, idet dette forskningsprojekt har fokus på at belyse socialrådgiverens roller og opgaver med henblik på at styrke den koordinerende indsats.

Lektor og ph.d. i antropologi Julie Rahbæk Møller fra Københavns Professionshøjskole fortæller om projektet: ”Hovedopgaven for socialrådgiverne på BUC er ikke at bidrage til selve diagnosticeringen og behandlingen af barnet eller den unge, men at skabe sammenhængende forløb ved at samarbejde med især kommunale sagsbehandlere og være i løbende dialog med forældrene. Spørgsmålet dette forskningsprojekt vil besvare er derfor: Hvilke opgaver varetager socialrådgiveren i forbindelse med udredning og ambulant behandling og hvordan kan de bidrage til at skabe mere sammenhængende og koordinerede forløb?

Forskningsdesignet er kvalitativt og vil bygge på deltagerobservation i hverdagen på BUC samt interviews med socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, pårørende samt børnene og de unge selv.

Foruden en afsluttende rapport og en videnskabelig artikel, som bidrager til forskningsfeltet, vil der som en del – og potentiel videreførelse – af projektet blive tegnet en skitse til en model for systematisk inddragelse af socialrådgivere i BUC.

Vi vil naturligvis følge projektet tæt på KP Psykiatri og Mental Sundhed.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: