Nye uddannelsesinstitutioner som FGU sætter gang i mange eksperimenter for at lykkes. Det kræver utallige forandringer og tilpasninger, og disse sker som oftest på et skrøbeligt videns- og erfaringsgrundlag.

For første gang er der nu udkommet en samlende antologi om undervisning og ledelse i FGU. Forfatterne, som er ansatte på landets professionshøjskoler, har alle været involveret i lokalt udviklingsarbejde. Med dette erfaringsgrundlag har de skrevet om udfordringer og løsningsmuligheder.

Lektor René Nordin Bloch fra Københavns Professionshøjskole er medredaktør og medinitiativtager til bogen. For ham har det været afgørende at bidrage til, at FGU-skolernes pædagogik og ledelse fremadrettet bliver understøttet af vidensformidling, der er håndterbar i praksis. René Nordin Bloch fortæller:

”Vi har afprøvet mange værktøjer og modeller, og de erfaringer ønsker vi at udbrede til alle FGU-institutioner. Bogen kan også inspirere andre, der på forskellig måde har berøring med FGU-sektoren. Her tænker jeg især på udskoling, hvor praksislæring kan volde udfordringer, og på erhvervsskolerne, hvor de didaktiske og ledelsesmæssige udfordringer er tæt på identiske med FGU-skolernes.”

FRA PRAKSIS TIL TEORI

Det unikke ved samarbejdet med FGU-institutionerne er, at det ikke blot har handlet om at komme fra teori til praksis. Det har været en læringsproces, hvor praksis også har været med til at udvikle teorien. René Nordin Bloch påpeger, at forfatterne til bogens kapitler faktisk bringer både ny viden og gennemprøvede erfaringer i spil.

”Det her er jo konkrete erfaringer fra deres dagligdag, som vi har samlet op, systematiseret og koblet til relevant teori. I slutningen af hvert kapitel præsenterer vi konkrete værktøjer og metoder, som vi har brugt på en eller flere FGU-institutioner, og som vi mener andre kan have glæde af,” siger René Nordin Bloch og fortsætter: ”Men bogen skal jo ikke bare læses. Den skal drøftes og diskuteres. Og så skal lærere og ledere på FGU-skolerne meget gerne afprøve, tilpasse og videreudvikle alle de gode værktøjer og metoder.”

ET NATURLIGT PARTNERSKAB

Det har været helt naturligt at udarbejde bogen på tværs af professionshøjskolerne, som siden dannelsen af FGU har indgået et partnerskab om at understøtte FGU-institutionernes udvikling af en professionel praksis.

”Vi vidste jo på forhånd, hvem der havde omfattende viden om specifikke emner eller havde gjort sig gode erfaringer med noget bestemt. Så vi spurgte dem naturligvis, om de ville skrive om det, så alle FGU-institutioner kan få gavn af den værdifulde viden,” forklarer René Nordin Bloch.

EN SÆRLIG DIDAKTIK

René Nordin Bloch bidrager selv til bogen med et kapitel om FGU-didaktik, som især er kendetegnet ved praksisforankring og undervisningsdifferentiering. Praksislæringen er afgørende på både værksteder og i de almene fag. Denne dimension stiller høje krav til lærerne, og ifølge lektoren er der ud fra elevernes vurdering stadig et stykke vej til at være i mål med ambitionerne.

”Mange af de FGU-elever, jeg har mødt, ser dansklæreren på FGU på samme måde som dansklæreren i folkeskolen, og det var for dem ikke noget specielt positivt, hvilket de også siger højt.  Den rolle kan dansklæreren på FGU ændre på ved at koble sin undervisning sammen med værkstedslærerne eller gennem samarbejde med det omgivende lokalsamfund i større eller mindre projekter, så FGU-eleverne kan se, at dansk faktisk er relevant. Det samme gør sig naturligvis gældende med andre almene fag,” fortæller René Nordin Bloch.

EN LIGA FOR SIG

En af udfordringerne ved at leve op til de didaktiske ambitioner er, at FGU skal rumme elevgrupper, som træder ind på vidt forskelligt motivations- og uddannelsesparathedsniveau. Derfor er undervisningsdifferentieringen på FGU og udfordringerne, som knytter sig hertil, i en liga for sig.

”Jeg vil påstå, at elevgrupperne på FGU er langt mere forskellige end på fx et gymnasium og for den sags skyld en erhvervsskole. FGU-didaktik handler derfor også om gode metoder og værktøjer til differentiering, som kan hjælpe FGU-læreren til at nå flest elever på den bedste måde i sin undervisning,” slutter René Nordin Bloch.

FGU på vej – tilrettelæggelse, didaktik og ledelse er netop udkommet på forlaget Dafolo og er redigeret af Dorthe Geisnæs, Susanne Hjelmberg Larsen, Rasmus Sandberg Holm og René Nordin Bloch.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: