Danske kommuner oplever i disse år en stigning blandt tidligere anbragte børn og unge, der gerne vil have aktindsigt i sagsdokumenter fra barndommen. Tidligere blev myndighedernes journaler anset for interne dokumenter, som skulle sikre overlevering af viden imellem forskellige velfærdsprofessionelle. Men tiderne har skiftet, og i dag forventer borgere at få lov til at læse, hvad der bliver skrevet om dem.

I denne episode af Velfærdsprofeten fordyber værterne Lotte Andersen og Maja Haack sig derfor i, hvordan den svære opgave at skrive etisk og fagligt forankret om mennesker i udsatte positioner kan løses. Og ikke mindst hvordan samarbejde omkring skriveprocessen kan fungere inddragende og udviklingsstøttende i sig selv.

Velfærdsprofeterne taler med antropolog, underviser og forfatter Mette Larsen, der har skrevet bogen ”Blikke fra dem, du skriver om”. Den handler om tidligere anbragte børns erfaringer med at læse deres sagsakter.

Sidst i udsendelsen skifter Lotte fra vært til gæst. Anledningen er, at hun – sammen med sin kollega lektor Katrin Leicht Schnohr fra Københavns Professionshøjskole, som også er i studiet – har bidraget med et kapitel til bogen ”Tekster og kommunikation i socialt arbejde”.

Lyt med her.

‍

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: