Med demens som livsvilkår – hvordan håndteres en kompleks hverdag sammen med de pårørende er overskriften på det projekt, som 14 af OK- Fondens plejecentre har været involveret i. Medarbejdere har sammen med pårørende i halvandet år arbejdet på at finde nye muligheder i samarbejdet, så det i højere grad bliver integrerende og involverende, og hvor pårørendes perspektiver kan bidrage til at gøre livet rigere for beboere og sikre et fortsat fælles liv.

Projektet – der er finansieret af Socialstyrelsen – kulminerede 29. februar i Gentofte Kino med premiere på fem kortfilm med den fælles hovedtitel:  Livet med demens – en ny hverdag. Efter fremvisningen gav ældreminister Mette Kierkgaard, KP-lektor Gry Segoli og VIVE-analytiker Stinne Aaløkke Ballegaard ydermere deres perspektiver på et demensvenligt samfund.

PIXIBOG OG PRØVEHANDLINGER

Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole blev involveret i projektet i efteråret 2022, hvor en skabelon til workshops for pårørende og medarbejdere blev udviklet. Skabelonen blev efterfølgende rullet ud i hele landet, og alle de gode ideer fra de i alt 14 workshops med de pårørende blev samlet i en pixibog: Alle de gode ideer – fra medarbejdere og pårørende på workshops i OK-Fonden.

Pixibogen blev derefter udgangspunkt for et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere fra OK-Fondens plejecentre. Forløbet – som bestod af faglige oplæg samt arbejde med prøvehandlinger med sparring undervejs – blev afsluttet i efteråret 2023, hvor deltagerne fremlagde deres udviklingsarbejde med prøvehandlingerne.

Prøvehandlingerne var mange og belyste tematikkerne fra forskellige vinkler, fx indflytningssamtale og systematiske opfølgningsmøder; daglig telefonisk kontakt i den første tid; aktiviteter i fællesarealer med indbydelse til pårørende; temaeftermiddage for og i samarbejde med pårørende; samt dialog med borgere og pårørende om genoplivning og behandlingstestamente.

”Det gentagne arbejde med prøvehandlingerne har virkelig skubbet til samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere på vores plejecentre. Det har været en fantastisk udvikling, og de meget forskellige prøvehandlinger har desuden givet OK-Fondens medarbejdere en bred vifte af mulige tilgange til arbejdet med de pårørende,” udtaler Camilla Whitman, der er projektleder for det samlede projekt i OK-Fonden.

FRA KONFLIKTPOTENTIALE TIL VÆSENTLIG RESSOURCE

Prøvehandlingernes bevidste og systematiske arbejde med fokus på, hvilken ressource de pårørende til mennesker med demens er, blev en ’øjenåbner’ for medarbejderne og lederne fra de 14 plejecentre. Gennem denne erkendelse og anerkendelse blev meget af det tidligere konfliktpotentiale samtidig opløst. Prøvehandlingerne gav anledning til følgende særlige opmærksomhedspunkter:

  1. 1. Det er vigtigt med systematikker omkring velkomstbrev, indflytning og opfølgende samtaler for at skabe tryghed for både beboerne og deres pårørende.
  2. 2. Daglig telefonisk kontakt i den første tid afbøder mange potentielle konflikter. Det kan virke overvældende at skulle afsætte fem minutter til det hver dag, men de er givet godt ud.
  3. 3. Pårørende er væsentlige samarbejdspartnere for personalet og kan være ressourcepersoner for borgeren – og livsvidner til dette menneskes værdier og livshistorie.
  4. 4. Det er vigtigt at tale med de pårørende om deres ønsker til inddragelse: Hvad må de, og hvad kan de?
  5. 5. Kontinuerlig dialog er essentiel – også efter de første tre måneder i takt med at demenssygdommen eventuelt udvikler sig.
  6. 6. Pårørende er i en sorgproces – ofte ovenpå et langt forløb forud for indflytning på plejecentret. Og de har brug for at falde til i en ny rolle som pårørende.

HVIS DU VIL VIDE MERE

De fem kortfilm afspejler de temaer, som er centrale i pårørendesamarbejdet med borgere med demens: indflytning, ny på plejehjemmet, livshistorie, selvbestemmelse med værdighed og livets afslutning. Filmene, pixibogen samt øvrigt tool-kit er til alle, som ønsker at sætte fokus på pårørendesamarbejde. Materialet kan du finde her.

Hvis du er interesseret i mere viden om tilrettelæggelse af workshops for pårørende samt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på plejecentre, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Helle Jensen (HLJE@KP.DK).

FAKTABOKS

  • Omkring 1,2 millioner er pårørende til mennesker, der lever med en sygdom i Danmark.
  • Omtrent en tredjedel af disse (ca. 400.000) er pårørende til et menneske med demens.
  • 73 procent af alle pårørende til mennesker med demens oplever, at demens hos deres kære også påvirker deres eget helbred i negativ retning.
  • Pårørende til mennesker med demens laver i gennemsnit seks timers omsorgsarbejde dagligt.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: