I størstedelen af psykiatrien arbejder man i dag med en recovery-orienteret tankegang. Recovery betyder ’at komme sig’, og recovery som behandlingstilgang er et brud med tidligere tiders mere deterministiske diagnoseorienterede forståelse af psykisk lidelse. Fokus og formål for behandlingen er, at patienterne udvikler sig, så de bliver i stand til at indgå i det almindelige samfund i modsætning til tidligere tiders langvarige indlæggelser på totalinstitutioner isoleret fra det omgivende samfund.

Om udviklingen skriver Region H: ”Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum, og recovery-tankegangen er essentiel i denne sammenhæng. Vi arbejder for behandlingsmetoder og kvalitet, der understøtter den enkeltes recovery-proces. Budskabet ’du kan komme dig’ er essensen i recovery, og vi har derfor fokus på håb, muligheder og empowerment.”

Som det fremgår af beskrivelsen, er recovery en individorienteret proces, der sætter patienten i centrum. Tilgangen giver myndiggørelse, men også ansvarliggørelse af patienter og pårørende. Inddragelse af pårørende er nemlig afgørende for, hvorvidt og hvor hurtigt patienten bliver rask. Det er der flere undersøgelser, der viser – og i én af disse undersøgelser fremgår det, at henved 75 procent af de psykisk syges vigtigste recovery-strategi var brugen af pårørende.

Denne episode af Velfærdsprofeten handler netop om recovery – og om at være patient, pårørende og professionel i psykiatrien. Til det formål har værterne Lotte Andersen og Maja Haack besøg af adjunkt Anja Kammacher fra Københavns Professionshøjskole, som har flere års erfaring i at arbejde med og undervise i recovery – og Sara, der fortæller om hendes erfaringer med at være nærmeste pårørende til et familiemedlem, der i perioder er i kontakt med det psykiatriske system, og om de muligheder og det ansvar, der følger med en recovery-orienteret behandlingstilgang.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: