I disse dage myldrer det med nydimitterede velfærdsprofessionelle. Nyuddannede socialrådgivere, lærere, pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og mange flere skal nu fulde af gejst og en solid faglig ballast ud og varetage vigtige funktioner i vores velfærdssamfund de næste mange år.

Fra KP Alumne skal der lyde et stort tillykke til jer alle. I denne episode af Velfærdsprofeten vil vi gerne fejre og hylde jer. Og så vil vi gerne hjælpe jer godt på vej ud i praksis, så I får en god start.  

Det er nemlig vigtigt, at vi passer godt på de nyuddannede. Flere børn og mange flere ældre i de kommende år betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangler dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og andre vigtige faggrupper. Der uddannes langt fra nok.  

Manglen viser sig tydeligt i ubesatte stillinger i Region Hovedstaden. For eksempel har 80 procent af kommunerne store udfordringer med at rekruttere pædagoger, og 60 procent af kommunerne melder om udfordringer med rekruttering af lærere. Det samme billede gælder mange andre velfærdsprofessionelle og ikke mindst sygeplejersker.

Den gode nyhed er helt indlysende, at det bliver nemmere for de nydimitterende at få arbejde. Det betyder imidlertid også, at vi som samfund har en stor opgave i at sørge for, at de har lyst til at blive i fagene, og ikke uddanner sig ud af professionerne eller på anden vis skifter branche, som vi ofte ser det rundt omkring.

Derfor taler velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack med Klaus Mygind, der er tidligere skoleleder og nuværende konsulent ved Københavns Professionshøjskole. Klaus har både taget imod mange nyuddannede i sin tid som leder, og han har i mange år været hovedtaler til dimittenderne ved læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Klaus kommer med perspektiver på at være nyuddannet i praksis, og giver gode råd til dig som nyuddannet – og tilmed også nogle gode råd, du kan tage med til din nye arbejdsgiver.

Desuden taler værterne med Magnus Pade Nørgaard, der dimitterede som lærer i 2019. Magnus fortæller om sit møde med praksis, hvordan han selv navigerede i det, hvad kollegerne og lederne på arbejdspladsen gjorde godt – og hvad der var mindre godt.

Til sidst giver alumnekonsulenten Søren Lybecker fra Københavns Professionshøjskole et bud på, hvorfor alumnenetværk er vigtigt – og hvad det især kan bruges til, hvis man er nyuddannet. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: