I fremtiden bliver du mødt af en ny stemme, når du lytter til Velfærdsprofeten. Det er Stine Rahr Bruzelius, der er lektor på området Opvækst, Trivsel og Læring ved Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Stine vil sammen med den erfarne vært Lotte Andersen undersøge aktuelle problemstillinger og præsentere lytterne for den gode praksis og de nyeste løsninger på velfærdsområdet.

Stine er oprindeligt uddannet pædagog, hvilket gav hende mulighed for at arbejde på opholdssteder med udsatte unge. Hun har desuden boet en årrække i London, hvor hun især beskæftigede sig med udsatte familier. Siden har hun – for at forstå den pædagogiske praksis i et bredere perspektiv, og arbejde med pædagogisk praksis i et ledelses- og organisationsperspektiv – suppleret sin viden med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi på DPU.

I sit daglige virke på Københavns Professionshøjskole er Stine Rahr Bruzelius optaget af professionelle læringsfællesskaber, inklusion, vejledningsopgaver i skole- og dagtilbudsregi samt ikke mindst legende læring, kreativitet og innovation.

KÆPHESTE OG SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

På tværs af de mange opgaver er Stine også særligt opmærksom på, hvordan man som velfærdsprofessionel får bragt flere perspektiver i spil og får forstyrret de vante tanke- og handlemønstre – samt at styrke de velfærdsprofessionelles kompetencer til at arbejde i dilemmafyldte situationer, hvilket fx kan være hensynet til den enkelte versus fællesskabet.

”Jeg glæder mig til at bringe aktørperspektivet endnu tydeligere frem,” fortæller Stine og uddyber: ”Hvilke dilemmaer og udfordringer påvirker de velfærdsprofessionelles arbejde? Og hvordan kan vi på samme tid udvide både de velfærdsprofessionelles og borgernes handlerum og deltagelsesmuligheder? Som velfærdsprofessionel vil man uundgåeligt stå i situationer, der er dilemmafyldte i spændingsfeltet mellem den konkrete praksis, politik, faglighed og personlig etik. Det er disse dilemmaer, jeg glæder mig til at kaste lys på som vært på Velfærdsprofeten. Jeg er også optaget af, hvordan vi kan inddrage lytterne endnu mere i valg og behandling af de temaer, vi bringer, fordi lytterne er den bedste kilde til forskellige perspektiver på aktuelle velfærdsudfordringer.”

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: