Det kreative recovery-center Maskine Maskine Amager (MMA) har i snart fem år drevet et værksted med et særligt blik for, hvordan virtual reality (VR) kan anvendes til at skabe meningsfulde oplevelser for brugerne, som typisk er mennesker med en langvarig kontakt til psykiatrien.

”Vores intention har været at gøre brugerne til aktive deltagere i deres egne liv ved at bruge teknologien til at skabe oplevelser, der er oplivende, inspirerende og kreative.” Det fortæller recovery-mentor og VR-formidler Martin Bech, som er ansvarlig for VR-værkstedet hos MMA – og fortsætter:

”Hos os handler det altså ikke kun om at sætte en naturfilm på, hvor brugeren blot er passiv modtager. Hos os handler det om, at brugeren skal have mulighed for at handle og interagere på nye måder – fx ved at kunne skabe og sætte sit aftryk i en virtuel verden – fordi det i et recovery-perspektiv og i forhold til empowerment er afgørende at understøtte deltagernes oplevelse af handlekraft.”

Martin Bech har selv oplevet alvorlig psykisk sygdom: En psykose, der gjorde ham svært depressiv og selvmordstruet. Som konsekvens af manglen på kontrol over sit liv – og som et alternativ til at tage livet af sig selv – besluttede Martin sig for at købe en VR-hjelm. Han havde aldrig prøvet VR før, og han blev meget overrasket over, hvordan VR-oplevelserne påvirkede hans sindstilstand. Martin kunne bruge VR til at rejse til forskellige steder, møde nye mennesker og prøve nye ting. Det gav en følelse af kontrol og håb. Han begyndte at tro på, at han kunne komme sig fra sin psykiske sygdom. I dag er Martin i bedring – og han er ikke i tvivl: VR en kraftfuld teknologi, der kan bruges til at give mennesker med psykisk sygdom en følelse af kontrol, håb og selvværd.

DEN STORE NATURS DRAGENDE KRAFT

I projektet Nær Naturen, som VR-værkstedet i MMA har udført i samarbejde med Skovskolen i Nødebo, har fokus været på at give brugerne mulighed for at skabe forbindelse til naturen gennem forskellige sansestimuli – fx et sansebord med østersskaller, mågefjer, sten og drivtømmer eller duften af skovfyr fra en duftlampe i kombination med en interaktiv naturscene. Målet var (i modsætning til Google Earth som indeholder hele verden, men ikke er så detaljerig, når man kommer tæt på) at skabe en lille verden med en stor detaljerigdom og mange interaktionsmuligheder.

”I udviklingen af oplevelsen ønskede vi, at deltagerne skulle forbinde sig med og genkalde minder fra naturen. Derfor valgte vi at skabe en oplevelse med smukke landskaber fra den danske natur. Formålet var ikke kun at skabe en oplevelse her og nu, men også at inspirere deltagerne til at opleve den virkelige natur på ny. Naturterapi fokuserer ofte på naturens storhed og dens helende kraft. For det er i de øjeblikke, at vi bliver bjergtagede og inspireret til at udforske naturens underfundighed. Med sådanne oplevelser kan vi komme væk fra hverdagens krav samt skabe nye perspektiver og sammenhænge,” forklarer Martin Bech – og indskyder: ”En særlig erfaring, vi har gjort os, er, at den virtuelle natur i samspil med sanserne er nøglen til at åbne op for minder om natureventyr, som dermed bliver vækket til live hos deltagerne.”

Nær Naturen byder således på et interaktivt hede- og havklitlandskab, hvor naturens pragt kan opleves uforstyrret gennem VR-brillerne: I klitterne kan man se marehalmen svaje i vestenvinden, mens gamle bunkere titter frem fra sandet. Landskaberne er skabt ud fra virkelige lokationer nær Blåvand ved Vesterhavet.

I formidlingen var der en afsluttende samtale med brugerne om oplevelsen, hvor der var mulighed for at spore sig ind på de oplevelser, der gjorde indtryk – og pege på, hvad der er fascinerende ved naturen. Flere følte sig kaldet til at genopdage disse landskaber og oplevelser, og mange opdagede nye dimensioner af naturen og elementer, der tidligere var skjult for dem. ”De fleste oplevede, at det var afslappende og gav følelsen af nærvær, og mange blev inspireret til at udfolde sig kreativt, måske fordi vi netop gennem naturen kan finde inspiration og rum til kreativitet,” pointerer Martin Bech.

VR I ET RECOVERY-PERSPEKTIV

I et recovery-perspektiv er det vigtigt, at brugerne får mulighed for at opleve en følelse af kontrol og handlekraft. VR kan bidrage til dette, fordi det giver brugerne mulighed for at interagere med og påvirke den virtuelle verden. Dette kan være med til at styrke brugernes selvtillid og selvværd. VR kan også være et værdifuldt redskab til at skabe forbindelse til andre mennesker og etablere fællesskaber, idet VR fx kan bruges til at facilitere samtaler om oplevelser og følelser.

”Samlet set mener vi i MMA, at VR har et stort potentiale i recovery-arbejdet. Det kan bruges til at skabe meningsfulde oplevelser, som kan bidrage til at forbedre brugernes mentale helbred og livskvalitet,” slutter Martin Bech.

Her er nogle konkrete anbefalinger til, hvordan VR kan bruges i den socialpædagogiske praksis:

  • Brug VR til at skabe oplevelser, der er relevante for de enkelte brugeres interesser og behov.
  • Vær opmærksom på, at VR kan være en overstimulerende oplevelse for nogle mennesker.
  • Brug VR som en aktivitet, hvor brugeren deltager aktivt og ikke bare er passiv modtager.
  • VR kan bruges til at facilitere samtaler om oplevelser og følelser.
  • Brug VR i samarbejde med andre fagpersoner.
  • Brug VR på en måde, så det lægger op til rekreation og kreativ udfoldelse.
  • Forbered den tekniske del, så du ikke behøver stå med opsætningen sammen med brugeren.
  • Lær brugerne de forskellige knapper og måder at styre på som det første, så de helt fra start kan orientere sig i rummet og i forhold til facilitatoren.

Hvis du er interesseret i at lære mere om VR, og hvordan det kan bruges til at skabe aktiviteter til psykisk sårbare, så udbyder Københavns Professionshøjskole i samarbejde med VR-værkstedet hos MMA et VR-kursus i januar 2024. Du kan finde mere information om kurset her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: