Ledigheden er steget med næsten 50.000 fuldtidspersoner under coronakrisen, som dermed på kort tid har vendt udviklingen på arbejdsmarkedet efter mange års opsving.

Vi har tidligere oplevet perioder med stigende ledighed og senest under finanskrisen. Men denne krise er på mange måder anderledes, idet den ikke er forårsaget af strukturelle forhold som tidligere finansielle kriser. Derfor forventes mange jobs at genopstå i takt med at samfundet åbner op igen.

Situationen er atypisk, fordi den er asynkron og rammer skævt. Det betyder, at nogle brancher ligefrem har oplevet fremgang de seneste måneder, mens andre brancher har oplevet massive tab.

Coronakrisen har ramt nogle sektorer meget hårdt, og det er især faglærte og ufaglærte på transport- og industriarbejdspladser og medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen, som melder sig ledige. De er typisk kendetegnet ved at have ingen eller korte opsigelsesvarsler og være ansat i den private sektor. Det betyder, at de hurtigt ses i ledighedsstatistikken, efter de er opsagt. Også ufaglærte fylder mere i ledighedsstatikken under coronakrisen end før. Derimod udgør dem med en lang videregående uddannelse en mindre del af de ledige end normalt.

Der er ydermere store regionale forskelle på både de nuværende ledighedstal og forhåbningerne til fremtiden for branchen. Københavnsområdet og Sjælland generelt har ikke været så hårdt ramt, imens fx Sønderjylland og Bornholm virkelig har mærket krisen.

For at blive klogere på, hvordan krisen påvirker beskæftigelsesområdet, og hvordan en målrettet beskæftigelsesindsats kan bidrage til at løse problemerne, har velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack inviteret chefkonsulent Louise Hansen fra videreuddannelsesområdet Social og Beskæftigelse ved Københavns Professionshøjskole og job- og socialchef i Solrød Kommune Jens Folman til en samtale. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: