Styrkelse af alumnetiltag er et af tolv målbilleder, der tilsammen skal medvirke til at realisere den ny strategi for KP. Videreuddannelsesdirektør Tove Hvid Persson og alumnekonsulent Søren Lybecker, der er tovholdere på projektet, fortæller: ”Ambitionerne er skyhøje”, siger Søren. ”Ja, og det er et godt udgangspunkt, når målet er at skabe Danmarks stærkeste praksisfællesskab for vores alumner med fokus på faglig stolthed, meningsfuld karriere, kreativ samskabelse, sociale innovationer, personlig udvikling, stærke fællesskaber og livslang læring”, tilføjer Tove og fortsætter: ”Erfaringerne viser, at de bedste og stærkeste alumneforeninger har det til fælles, at de har forstået, at deres alumner vil involveres aktivt frem for blot passivt at modtage – og det budskab tager vi meget alvorligt”. 

Individuel oplevelse af relevans og nytte

Ingen kan være alt for alle. Hvis alumneaktiviteter skal understøtte dannelsen af stærke fællesskaber, som giver mening for så mange som muligt, så skal aktiviteterne bygge på specifikke interesser og temaer, der giver en individuel oplevelse af relevans og nytte. Dette kan effektueres ved at gå fra et mono- til et multifagligt perspektiv, hvilket giver mulighed for at iværksætte tværprofessionelle aktiviteter, der netop kan imødekomme og omfavne de komplekse problemer, som opleves i praksis. Herved kan alumneaktiviteter netop skabe individuel begejstring over at gøre en forskel og samtidig understøtte den værdifulde kollektive samskabelse.

”Det er en kæmpe og hidtil uudnyttet ressource med uanede kræfter og et gigantisk potentiale, vi sætter fri. "

”Det er en kæmpe og hidtil uudnyttet ressource med uanede kræfter og et gigantisk potentiale, vi sætter fri. Og derfor lægger vi lidt forsigtigt ud med en håndfuld pilotprojekter, hvor vi skal eksperimentere med formater, indhold, aktiviteter og sociale dynamikker, der skal gøre os klogere på adfærd og ikke mindst de mange forskellige motivationsfaktorer, der skal stimuleres, så vi kan lykkes med at opbygge et levende, værdifuldt og vellykket alumneunivers”, siger Søren. ”Og faktisk udspringer formål, målgruppe og retning af selve ordet alumne”, supplerer Tove og fortsætter: ”Det kommer af alumnus, hvilket er en betegnelse for en person, der er optaget på en stiftelse, en skole eller et kollegium. Og denne definition har vi taget til os bygget videre på, da vi også vil engagere og involvere vores studerende og ansatte i alumneaktiviteterne”.

For at løfte i flok har KP Alumne indtil videre helt bogstaveligt slået pjalterne sammen med Studenterrådet og Personaleforeningen i forbindelse med oprettelse af foreløbigt to tværgående klubber: KP Eksistens og KP Klimaklubben. Men hvorfor nu det?

”Personaleforeningens primære opgave er at støtte op om fælleskabet, og derfor er det helt naturligt for os at indgå i initiativer, der kan skabe stærke fælleskaber. Vi er blevet en megasize uddannelsesinstitution, og derfor er det særlig vigtig at få skabt en ny kultur, hvor medarbejdere og studerende føler sig hjemme, kan tage ejerskab og nyde godt af den mangfoldighed, som KP repræsenterer – om det ligefrem bliver Danmarks stærkeste praksisfællesskab, er ikke så vigtigt for os”, siger Henrik Tarp Vang fra Personaleforeningen.

Studenterrådet bidrager

Christian Oelsner, der er næstforperson i Studenterrådet, indskyder: ”Studenterrådet vil gerne bidrage aktivt til igangsættelse af flere faglige aktiviteter på tværs af uddannelserne, og vi vil også gerne medvirke til en tættere kontakt mellem studerende og dimittender. Det kan give studerende værdifulde indsigter i professionernes virke og vilkår, hvilket kan føre til en lettere overgang fra uddannelse til praksis. Samtidig giver det mulighed for, at studerende ved KP kan være med til at sætte dagsordenen på vigtige områder som fx fremtidens velfærd og klimaudfordringerne, hvor vi sammen med dimittender og ansatte kan komme med fælles bud på nye løsninger af problemerne”. 

Du kan på denne hjemmeside følge med i de aktiviteter, der løbende igangsættes med henblik på at realisere ambitionen om at opbygge Danmarks stærkeste praksis- og professionsfællesskab. God fornøjelse.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: