Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om et efteruddannelsesforløb i relationskompetent praksis kan øge undervisernes trivsel i folkeskolen.

Omtrent halvdelen af medarbejderne i den danske folkeskole er udsat for udadreagerende adfærd fra elever i løbet af et år, viser forskning. For nogle kan det føre det til stress, udbrændthed og sygemelding.

Den relationelle dimension i undervisningen har ikke kun afgørende betydning for underviseres trivsel og arbejdsglæde men også for børn og unges læring. Og nu får en gruppe forskere 4,3 millioner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at undersøge, om styrkelse af undervisernes professionelle relationskompetencer kan øge positive samspil og mindske elevernes udadreagerende adfærd.

Forskningsprojektet foregår på seks skoler, der følges i en toårig periode (2024-26). Her skal alle undervisere gennemføre et efteruddannelsesforløb, der bl.a. giver viden om, hvordan man understøtter elevernes grundlæggende psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed.

Undervejs og efterfølgende undersøges det, om efteruddannelsesforløbet virker forebyggende på elevernes udadreagerende adfærd, og om det påvirker undervisernes arbejdsglæde, trivsel og sygefravær.

Projektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med skoleforskerne Louise Klinge (E-Duk) og Sarah Grams Davy (Københavns Professionshøjskole).

Sarah Grams Davy fortæller: ”Projektet har også fokus på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at støtte fagpersonernes betingelser for at kunne handle relationskompetent i praksis. Undersøgelsen skal munde ud i en række praksisrettede redskaber, der kan anvendes i uddannelsessektoren.”

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: