”Med oprettelsen af Klimaklubben vil vi sende en kærlig hilsen til Greta og samtidig kvittere for regeringens ambitiøse klimaplan. Klima handler om meget mere end drivhusgasser, og nu må vi give vores bidrag”. Det siger Benjamin Laier, der er lektor ved læreruddannelsen og medinitiativtager til den ny tværgående klub, hvor studerende, dimittender og ansatte fra KP kan samles for at debattere, udvikle idéer og igangsætte aktiviteter, der imødekommer klimaudfordringerne.

Kirsten Meulengracht fra HR Udvikling, som også er blandt initiativtagerne indskyder: ”Klimaklubben kan endvidere booste det igangværende tværprofessionelle projekt Grøn Campus, hvor studerende, undervisere, forskere og andre arbejder for at gøre KP grønnere og mere bæredygtigt”.

Grøn omstilling nu

Åbning af Klimaklubben finder sted tirsdag 3. december fra kl. 15 til 17 i auditorium K1.02 på Campus Carlsberg, hvor Martin Lidegaard (medstifter af den grønne tænketank CONCITO, medlem af Folketinget, samt tidligere klima- og udenrigsminister) vil give et kontant bud på, hvordan KP og velfærdsprofessionerne enkeltvis og i fællesskab kan medvirke aktivt til grøn omstilling nu.

”Vores ambition er naturligvis, at forsamlingen tager imod Martins udfordringer på stedet – og straks går i gang med at organisere konkrete aktiviteter og tiltag sammen”, siger Benjamin og fortsætter: ”Og så må Martin meget gerne komme tilbage om et år for at se og høre, hvor langt vi er nået”. 

Tre formål

Klimaklubben er sat i verden af Studenterrådet, Personaleforeningen, Grøn Campus og KP Alumne i fællesskab med særligt tre formål for øje:

  1. Styrkelse af fællesskabet på KP mellem studerende, dimittender og ansatte på tværs af uddannelser, professioner og organisatoriske skel.
  2. Etablering af et forum med skarpt fokus på klimaudfordringer og bæredygtighed, hvor ord skal blive til handling.
  3. Et middel til værdifuld netværksdannelse og systematisk videndeling blandt undervisere, studerende og dimittender, hvilket fx kan føre til innovativt samarbejde om bæredygtighed og klimavenlige aktiviteter på tværs af uddannelserne.

”Et skarpere fokus på klimaudfordringer og bæredygtighed er især vigtigt for Studenterrådet, hvor vi meget gerne ser, at disse emner og FNs 17 verdensmål kommer til at spille en meget større og mere tydelig rolle i vores uddannelser”, siger medinitiativtager Christian Oelsner fra Studenterrådet.

Hvis du vil være medlem af Klimaklubben eller bare følge med i aktiviteterne, så klik her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Spørgsmålet er ikke, hvad der er muligt. Spørgsmålet er, hvad der er nødvendigt.
Spørgsmålet er ikke, hvad der er muligt. Spørgsmålet er, hvad der er nødvendigt.

Tdligere klima- og udenrigsminister Martin Lidegaard vil give os et kontant bud på, hvordan vi og velfærdsprofessionerne kan medvirke til grøn omstilling nu.

3. December, Kl. 15-17
Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg Auditorium K1.02
Gratis
Del og debattér artiklen: