Alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark er lukket ned, og undervisningen er derfor med meget kort varsel omlagt til fjernundervisning. Det kræver nye digitale og didaktiske kompetencer. For nogle undervisere er det ikke den store omvæltning, men for de fleste er der tale om en stor udfordring.

Heldigvis findes der mange glimrende digitale læringsredskaber, som underviserne kan trække på. Men hvordan kan du anvende dem på en engagerende og stimulerende måde i din undervisning?

I det seneste afsnit af podcasten Velfærdsprofeten fortæller specialkonsulent i didaktik Kristian Nøhr Jensen fra Københavns Professionshøjskole, hvordan du kan optimere læring ved at kombinere din faglighed og erfaring med de mange nye digitale læringsplatforme. Hør blandt andet Kristians 9 gode råd:

  1. 1. sænk ambitionsniveauet
  2. 2. træk på hinanden i lærerteamet, tænk tværfagligt, og planlæg undervisningen i teams
  3. 3. brug det, du allerede kan og gør i din daglige undervisning
  4. 4. ikke alt behøver at være digitalt, ikke-digitale aktiviteter kan dokumenteres digitalt
  5. 5. start i det små med det du og eleverne er trygge ved
  6. 6. mobiltelefonen er et godt redskab, fx når de digitale platforme crasher
  7. 7. tænk også i analog forløb, ikke alle har computere nok til hele familien
  8. 8. gruppearbejde og feedback er fortsat vigtige redskaber til at engagere og motivere eleverne
  9. 9. hjælp forældrene til at skabe struktur og blive gode undervisningsassistenter

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: