Forudsætningen for at lykkes med den personcentrerede omsorg i ældreplejen er, at medarbejdernes kompetence til at praktisere det relationelle arbejde bliver prioriteret som en grundlæggende faglighed.

Det skriver chefkonsulent Carina Starostka Villadsen fra Ledelse, Organisation og Forvaltning og chefkonsulent Helle Jensen fra SUND ved Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i denne udgave af Velfærdskronikken.

FRA PERSONCENTRERET TIL RELATIONEL OMSORG

Personcentreret omsorg og personcentreret ledelse har været nøgleord indenfor værdig ældrepleje igennem de sidste 25 år, og der arbejdes på højtryk i praksis for at styrke den personcentrerede tilgang – i ledelse af medarbejdere, i medarbejdernes tilgang til borgerne. Et nyt fokus har set dagens lys, som et supplement til og en forudsætning for at kunne lykkes med den personcentrerede omsorg: Medarbejdernes kompetence til at praktisere det relationelle arbejde som en grundlæggende faglighed.

To konferencer i slutningen af 2022, Skandinavisk Lederkonference indenfor demens og Videnscenter for værdig ældreplejes årskonference, satte denne nye retning på dagsordenen indenfor værdig ældrepleje, nemlig relationsarbejdet. Og i denne måned kom en rapport fra Videnscenter fra værdig ældrepleje, hvor VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har gennemført en kvalitativ undersøgelse og analyse af, hvordan medarbejdere og ledere forstår og praktiserer relationsarbejde.

Skandinavisk Lederkonference indenfor demens afholdes hvert andet år og er et samarbejde mellem de tre videnscentre indenfor demens i Skandinavien. Deltagerne i konferencen kommer primært fra Danmark, Norge og Sverige, i 2022 også med deltagelse fra Island og Færøerne. Det er en vigtig konference, fordi der her sættes lys på alle de nyeste initiativer indenfor personcentreret ledelse med indlæg fra forskere og fra plejecentre i Norden, som har skabt positive resultater - til stor inspiration for andre.

Skandinavisk Lederkonference indenfor demens er yderligere vigtig, fordi den netop understreger den betydning ledelse har for at skabe rammerne for, at alle medarbejdere har fokus på de personcentrerede principper i deres daglige praksis med henblik på at sikre mennesker med demens og deres pårørende et værdigt liv. Ved konferencen slog professor Brendan George McCormack fra The University of Sydney fast, hvordan sunde kulturer omkring mennesker med demens går gennem socialt lederskab, og at ledelseskompetencen til at understøtte og bygge relationer gennem afprøvninger og kritisk kreativ udvikling derfor er af afgørende betydning.

Årskonferencen i Videnscenter for værdig ældrepleje fulgte denne tendens til dørs, hvilket afspejlede sig i konferencens titel “Relationel omsorg som faglighed i en værdig ældrepleje - hvordan kan det styrkes og ledes?”. Konferencen belyste relationel omsorg i ældreplejen ud fra både en forskningsvinkel (VIVEs igangværende undersøgelse) og en pædagogisk vinkel, idet relationelle kompetencer har været et omdrejningspunkt både på det pædagogiske og det socialfaglige område, hvor man igennem mange år har arbejdet med medarbejdernes relationelle kompetencer i arbejdet med udsatte børn, unge, borgere – hvorfra der kan hentes inspirationen til ældreområdet. Desuden præsenteredes erfaringer og overvejelser fra et kommunalt perspektiv.

VIVEs analyse “Uden relationer kommer vi ingen vegne” lavet for Videnscenter for værdig ældrepleje undersøger, hvordan medarbejdere i hjemmepleje og på plejehjem helt konkret arbejder med relationen til de borgere, de yder omsorg og pleje til – og den sætter lys på de muligheder og barrierer, der kan være for at arbejde med relationerne i hverdagen.

Analysen afdækker otte konkrete greb i relationsarbejde i praksis. Nogle greb er velkendte fra arbejdet med personcentreret arbejde, men der er et særligt nyt fokus på verbal og kropslig kommunikation og arbejdet med hjemlighed og fællesskaber samt løbende observation, analyse og refleksion:

  1. Menneskesyn
  2. Tilpasning til den enkelte borger
  3. Verbal kommunikation
  4. Kropslig kommunikation
  5. Opmærksomhed på borgerens selvbestemmelse
  6. Løbende observation
  7. Analyse og refleksion
  8. Arbejde med hjemlighed og fællesskab

For Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er det et vigtigt ansvar at holde sig ajour med den nyeste viden, så den kan komme vores studerende og kursister til gode, ledere såvel som medarbejdere. Det er også vigtigt, at vi er opdaterede, når vi skal være sparringspartnere for vores samarbejdspartnere i praksis. Derfor er vi også at finde blandt deltagerne på forskellige konferencer, så vi ikke kun teoretisk og forskningsmæssigt er på forkant, men så vi også kan fange nye strømninger i praksis – og videreformidle og drøfte denne viden.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: