I 2018 vedtog Folketinget en ændring af dagtilbudsloven, der omhandlede nye rammer for styrkede læringsplaner. For at sikre en rolig og kvalificeret implementering blev det besluttet, at lovgivningen først skulle være fuldt udrullet to år efter lovens ikrafttrædelse – altså juli i år.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er således tale om en lovændring, som har gennemgribende betydning for det pædagogiske arbejde i danske daginstitutioner.

Med henblik på at få den nye lovgivning integreret og indlejret som en del af kulturen i den selvejende daginstitution Ribisgården i Gentofte, indledte daginstitutionsleder Ulla Qvist Engholm og lektor Margrethe Andersen fra Ledelse og Forvaltning på Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole et samarbejde.

Samarbejdet udmøntede sig i et nyt koncept for MUS-samtaler med fokus på at styrke koblingen mellem organisationens kerneopgave og medarbejdernes trivsel og udviklingsbehov.

MUS-samtalerne er traditionelt en samtale mellem medarbejder og leder med fokus på medarbejderens trivsel og udvikling på arbejdspladsen. Risikoen ved dette fokus er, at medarbejderens trivsel og udvikling bliver et individuelt projekt, som frakobles organisationens samlede løsning af kerneopgaven.

MUS-samtalens mulighedspotentiale som en organisationsudviklende ledelsesteknologi er temaet for denne podcast, hvor velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack netop har besøg af Ulla Qvist Engholm og Margrethe Andersen.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: