Siden folkeskolereformen i 2013 er skole- og fritidsdelen rykket tættere på hinanden. I en rapport fra BUPL og Undervisningsministeriet om Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole fremhæves dette tætte samarbejde som en fordel for børnene, idet det medvirker til at understøtte en kobling mellem børnenes skole- og fritidsliv.

Af rapporten fremgår det dog også, at potentialet kun kan udfyldes gennem rammer og vilkår, der sikrer de nødvendige pædagogiske ressourcer. Og det er netop temaet for denne ny podcast fra Velfærdsprofeten, som handler om, hvordan man skaber de organisatoriske rammer for kvalitet i de kommunale fritidstilbud til skolebørn, så de kan udvikle alle de kompetencer, de skal bruge senere i livet.

Dagens gæster er faglig sekretær i BUPL Lars Søgaard Jensen og Peter Pannula Toft, der er kontorchef for området Børn, Unge og Folkeskole i KL.

Til spørgsmålet om rammerne for en god fritidsinstitution er til stede, svarer Lars fra BUPL ’nej’ og Peter fra KL ’ja’.

Lars hævder, at midler fra fritidsområdet på en ensrettet motorvej er på vej over i skoleområdet, fordi fritidsområdet nedprioriteres politisk.

Peter siger, at skole og skolefritidsordning (SFO) skal tænkes sammen, og at midlerne derfor skal bruges på en bedre heldagsskole og styrkelse af pædagogfaglighed i skoleregi.

Lars og Peter er imidlertid enige om, at fritidsområdet kan noget særligt, da det understøtter en kultur, som ikke fokuserer på præstationer.

Hør hele podcasten her:

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: