Allerede i nytårstalen 2020 pegede Mette Frederiksen på behovet for at sætte udsatte børn på dagsordenen, og i slutningen af januar kom det længe ventede udspil fra regeringen til Barnets Lov.

Efter udspillet blev offentliggjort, har det været debatteret heftigt med både opbakning og kritik. Fortalerne er begejstrede for, at børnenes perspektiv og rettigheder styrkes. Kritikerne peger på, at det er til skade for både børn og forældre, at der i højere grad fokuseres på barnet fremfor barnet i familien. Der er også kritik af andre aspekter – fx det øgede fokus på tvang samt at forældre kan rammes økonomisk.

I denne episode af Velfærdsprofeten vil værterne Lotte Andersen og Maja Haack undersøge, hvad Barnets Lov egentlig betyder; hvilket børnesyn den er udtryk for; og hvad det ændrede perspektiv betyder for børn – ikke kun rettighedsmæssigt, men også socialt.

For at blive klogere på det taler værterne med socialrådgiver Jette Wilhelmsen, som er stifter og leder af Johannahuset – Danmarks første krisecenter for børn – samt to eksperter fra socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole: lektor, jurist og ph.d. Idamarie Leth Svendsen og lektor, cand.soc. Sussie Nielsen. De har alle tre har beskæftiget sig indgående med børn, unge og familier i udsatte positioner fra forskellige positioner både som praktikere, undervisere og forskere.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: