Ni ud af ti børn i Danmark tilmeldes en skolefritidsordning (SFO), når de starter i børnehaveklasse. Det lader altså til at være et populært og attraktivt tilbud for danske børnefamilier, men hvad er egentlig formålet med ordningen?

En skolefritidsordning er en institution for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvor børnene kan være og lege efter skole. Den er ledet af pædagoger og er en selvstændig institution udenfor skolens regi. En skolefritidsordning er altså et frirum uden læringsmål i modsætning til børnehaveklassen, som siden august 2009 har været en del af undervisningspligten, og hvor aktiviteterne derfor skal tilrettelægges, så eleverne opnår kompetencer inden for seks områder (herunder sprog og matematisk opmærksomhed) og tre obligatoriske emner (blandt andet færdselslære, uddannelse og job).

Formålene med aktiviteterne i skolefritidsordningen og børnehaveklassen er således ikke de samme. Skolefritidsordningen er et præstationsfrit område, og den er for mange børn et åndehul i hverdagen fra den læringsmålstyrede skole. Denne forskel kan selvsagt opleves som et skisma. Ikke mindst for forældrene, som naturligvis gerne vil forberede børnene til at få det fulde udbytte af skolegangen, og som bliver bekymrede, hvis William eller Alberte har siddet tre timer foran computeren, når de bliver hentet fem minutter i lukketid. Her kan det være fristende for forældre at spørge: Hvad får mit barn egentlig ud af at komme i skolefritidsordning?

Og det er netop temaet for denne ny podcast fra Velfærdsprofeten, hvor værterne Lotte Andersen og Maja Haack har besøg af lektor Lisbeth Madsen fra Københavns Professionshøjskole og fritidspædagog Iben Skovgaard fra Uglen, der er fritidsinstitutionen ved Tagensbo Skole i Københavns Kommunes nordligste bydel Bispebjerg.

I episoden kan du blandt andet blive klogere på, hvad der kendetegner et godt fritidstilbud, hvad fritidstilbuddene kan, og hvad der er fritidspædagogens kernefaglighed? Hvordan kan fritidsinstitutionerne fremme trivsel, dannelse og fællesskaber? Og er det noget særligt – eller kan det lige så godt foregå i alle slags fritidsaktiviteter eller i hjemmet?

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: