Landets 94 kommunale jobcentre skal nedlægges. Sådan lyder det i regeringsgrundlaget fra den nye SVM-regering. En sådan nedlæggelse skal ifølge regeringen reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med tre milliarder kroner i 2030.

Planerne om en ny beskæftigelsesindsats er led i reformprogrammet 'Velfærd 2.0', der består af i alt otte spor. Fremover skal a-kasser og private aktører spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen for dem, der kun er kortvarigt ledige.

Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt, lyder det blandt andet i afsnittet om beskæftigelse i det 60 sider lange regeringsgrundlag.

Spørgsmålet er så, om det giver det anledning til at ændre på nogle grundlæggende aspekter af beskæftigelsespolitikken?

Får vi med andre ord en reel frisættelse af kommunerne til at skabe en meningsfuld indsats for borgerne, eller vil de samme gamle dilemmaer og modsætningsforhold blot genopstå i nye former?

Det undersøger værten Lotte Andersen i denne episode af Velfærdsprofeten, hvor hun får besøg af chefkonsulent Ole Mølholm Jensen fra Københavns Professionshøjskole:

”Man skal være klar over én ting. Den danske stat slipper ikke beskæftigelsesindsatsen, og giver kommunerne frit spil.”

Det siger chefkonsulenten – og fortsætter: ”Beskæftigelsesindsatsen er fuldstændig fundamental for den danske arbejdsmarkedspolitik og derfor for den danske økonomi.”

Episoden indeholder også uddrag fra et fyraftensmøde på Københavns Professionshøjskole, som blev afholdt 17. januar i samarbejde med Socialpolitisk Forening og magasinet Social Kritik.

Her gav Magnus Paulsen Hansen – som er lektor ved RUC – et historisk rids over tiden fra introduktionen af den aktive arbejdsmarkedspolitik i 1994 og frem til etableringen af jobcentrene i 2007. Og lektor Merete Monrad fra Ålborg Universitet delte viden fra et forskningsprojekt, hvor hun har talt med 75 ledige om deres erfaringer med jobcentrene: Hvad fungerer og hvad fungerer ikke i mødet mellem borger og jobcenter fra et borgerperspektiv.

Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: