Coronavirussen har ført til gennemgribende forandringer, som påvirker hele vores samfund. Velfærdsstaten skal virkelig stå sin prøve. Mange velfærdsprofessionelle forsøger lige nu at finde fodfæste på en stejl læringskurve i forhold til anvendelse af digitale hjælpemidler, og særligt sundhedssystemet er hårdt presset.

Her står de sundhedsprofessionelle overfor mange dilemmaer. Der skal gøres klar til de mange patienter, der forventes at blive alvorligt truet på helbredet af COVID-19. Samtidig skal den almindelige behandling af alvorligt syge patienter opretholdes. Det samme skal den daglige pleje af ældre og svage borgere. Og her er udfordringen, at dem, der har mest brug for fysisk hjælp, ofte også er de mest udsatte i forhold til coronavirus.

I denne episode fra podcasten Velfærdsprofeten spørger værterne Lotte Andersen og Maja Haack derfor docent Lone Schou fra forskning og udvikling ved sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og plejecenterleder Annie Andersen fra Ballerup Kommune, hvordan velfærdsteknologi kan aflaste i sundhedssystemet og ældreplejen i disse krisetider.

Hør blandt andet Annie Andersens rørende fortællinger, om hvordan anvendelse af velfærdsteknologi på plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven har bidraget til at bevare kontakten mellem ældre og udsatte plejebeboere og deres pårørende.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: