Gennem de senere år er det blevet tiltagende svært at skaffe sygeplejersker til det offentlige sundhedsvæsen. Studiepladser står tomme, stillinger er svære at få besat med uddannet personale, og sygeplejersker søger mod jobs i andre sektorer.

Men hvorfor er det sådan? Hvordan er det blevet så utiltalende at være sygeplejerske? Og hvad skal der til for at vende udviklingen?

Disse vigtige spørgsmål forsøger værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius at finde svar på i denne episode af Velfærdsprofeten.

Til det formål har velfærdsprofeterne inviteret docent, ph.d. Nana Vaaben og lektor, ph.d. Elvi Weinreich fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole i studiet.

Nana og Elvi har i samarbejde med kollegerne Lisa Dahlager, Sofie Skovdal Mouritzen og Simon Manstrup netop udgivet rapporten Hvorfor stopper sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen? – og hvad skal der til for, at de bliver?

Rapporten bygger på en undersøgelse, hvor 435 sygeplejersker, som har forladt det offentlige sundhedsvæsen, har svaret på seks åbne spørgsmål om deres bevæggrunde herfor.

Svarene kommer primært fra kvinder, i alle aldre, med vidt forskellig anciennitet, som selv har sagt op inden for de seneste år, men som typisk har været længe i det offentlige sundhedsvæsen.

Udgivelsen af rapporten er perfekt timet med den nært foranstående Vidensfestival, der netop handler om rekruttering og fastholdelse af fagprofessionelle på velfærdsområder.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: