Danmark er i hastig forandring. Demografien ændrer sig dramatisk. Den ældre del af befolkningen vokser markant, og vi ser ind i en fremtid, hvor flere og flere ældre vil få brug for behandling og pleje.

Det er især den store efterkrigsgeneration – babyboomerne, der er født i årene 1946 til 64 – som skaber forandringerne. Når de forlader arbejdsmarkedet, falder udbuddet af arbejdskraft betragteligt. Samtidig har den såkaldte rødvinsgeneration gennem hele livet oplevet stadig stigende velstand, og de har derfor højere forventninger til offentlige velfærdsydelser end tidligere generationer.

Kombinationen af færre hænder i ældreplejen og flere omsorgskrævende ældre med høje forventninger er en kæmpe udfordring, som skaber et voldsomt krydspres på frontlinjemedarbejderne.

Spørgsmålet er, hvordan fremtidens ældrepleje ser ud? Kan fremtidens ældre forvente en tilgang i omsorgsarbejdet, hvor de behandles som unikke væsener med ret til selvbestemmelse uanset alder og funktionsniveau? Kan de få opfyldt ønskerne om at fastholde et selvstændigt, værdigt og indholdsrigt liv, selvom de bliver afhængige af hjælp og støtte? Er det overhovedet muligt at udøve personcentreret ældrepleje med færre hænder?

Det kan du få svarene på i denne episode af Velfærdsprofeten. Her taler værterne Lotte Andersen og Maja Haack med to eksperter fra Københavns Professionshøjskole: adjunkt Gry Segoli fra Videreuddannelsen og docent Benjamin Olivares Bøgeskov fra Sygeplejerskeuddannelsen.

Gry og Benjamin er drivkræfterne i et aktuelt forskningsprojekt om personcentreret ældrepleje i Rudersdal Kommune. Projektet er inspireret af den hollandske Buurtzorg-model, der især er kendt for sin særlige organisering af plejearbejdet i små selvstyrende teams med borgerne i centrum.

Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: