”Vores studerende kommer i høj grad til at præge de næste generationer af borgere i Danmark, og de skal derfor rustes til at føre an i den grønne omstilling,” siger lektor og forsker Nanna Jordt Jørgensen fra pædagoguddannelsen. ”Det ansvar skal vi som profession turde tage,” indskyder lektor Tejs Møller, ligeledes fra pædagoguddannelsen, og tilføjer: ”Det handler ikke om at have alle løsningerne, men om at turde arbejde med de store spørgsmål i sin gerning.”

Bæredygtighed som  gennemgående tema

I KP Klimaklubben vil Nanna og Tejs i deres arbejdsgruppe, som består af undervisere fra forskellige dele af pædagoguddannelsen, have særligt fokus på to mål:

  1. 1. udvidelse af mulighederne for at arbejde med bæredygtighed under den nuværende studieordning på pædagoguddannelsen, og
  2. 2. en mere strategisk tilgang til bæredygtighed på den ny pædagoguddannelse, der er under udvikling.

”Tegn på succes vil være, at bæredygtighed bliver et gennemgående tema i hele pædagoguddannelsen, og at det fremgår eksplicit af studieordningen,” siger Tejs. ”Og vi er bestemt ikke historieløse, når det gælder snitflader mellem pædagogik og bæredygtighed,” siger Nanna og fortsætter: ”Vi er i gang med i flere forsknings- og udviklingsprojekter, der adresserer udfordringerne.”

”Ja,” indskyder Tejs og uddyber: ”Vi er fx begge engageret i det igangværende forskningsprojekt pædagogik for bæredygtighed, som er kendetegnet ved at være tæt knyttet til undervisningen, hvor vi eksperimenterer med forskellige tilgange til bæredygtighed og grøn omstilling.” Herudover har de to lektorer over en årrække været engageret i Grøn Campus på Campus Carlsberg, og det har givet inspiration til både forskning, undervisningsudvikling og praktiske tiltag.

Mere end bare et buzzword

Det er især på den ny profiluddannelse i natur og bæredygtighed, at der eksperimenteres. Nanna og Tejs forklarer: ”Tid er vigtigt. Hvis bæredygtighed skal blive mere end bare et buzzword, er det vigtigt at arbejde med temaet over en længere periode.” Hensigten er, at dimittenderne fra den ny profiluddannelse skal være grønne frontløbere og arbejde med bæredygtighed i både pædagogik og drift. ”Vi kalder det helhedsorienteret institutionstilgang; altså hele paletten fra leg, læring, mad, affald, ledelsesstrukturer, eksterne samarbejdspartnere til lokale medspillere og meget mere.”

Deltag selv

Hvis du vil bidrage til denne arbejdsgruppe eller har spørgsmål til gruppens målsætninger og aktiviteter, kan du kontakte Nanna (NAJO@KP.DK) og Tejs (TEJS@KP.DK).

Du kan følge KP Klimaklubben på Facebook og på alumne.kp.dk/klimaklubben.

PS. Nanna og Tejs har desuden et godt tilbud til alle undervisere på KP, som ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen i professionsuddannelserne: ”Vi inviterer til en kursusdag med fokus på, hvordan bæredygtighed kan komme til at fylde mere inden for vores fagområder, på uddannelserne og i undervisningen.” Det foregår tirsdag 19. maj fra kl. 9 til 16 på Campus Carlsberg. Du kan tilmelde dig og få mere information her

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: