I år er KP International Week grundet omstændighederne en virtuel begivenhed, og temaet er – meget passende: The Global Classroom – Engaging with the World. Under denne overskrift inviteres alle studerende, dimittender og ansatte på Københavns Professionshøjskole til dialog og oplæg med internationale og danske oplægsholdere om betydningen af, at vi engagerer os i vores internationale omverden – særligt i en tid, hvor nogle af vores største samfundsudfordringer som fx miljø, bæredygtig fødevareproduktion, social ulighed, ulighed i sundhed, pandemier og flygtningestrømme, går på tværs af grænser og kræver globalt samarbejde.

Temaet understøtter samtidig en ambition om at styrke læring og uddannelse, som åbner sig imod en international omverden, og giver studerende mulighed for at undersøge det globales tilstedeværelse i deres professioner, institutioner og samfund.

”Det er afgørende for vores studerende, som skal løfte centrale velfærdsopgaver kendetegnet ved en høj grad af global kompleksitet,” siger arrangør og international rådgiver Rikke Pedersen – og uddyber: ”Som videregående uddannelsesinstitution har Københavns Professionshøjskole et særligt ansvar for at forberede vores studerende til professionernes globale dimensioner. Vi skal forberede de studerende, så de tør at gå undersøgende ind i globalt komplekse problemstillinger og foretage kloge, reflekterede valg baseret på en nuanceret forståelse.”

Derfor retter temaet sig også mod underviseres didaktiske opgave med at forberede de studerende til en globalt kompleks praksisvirkelighed. Både i og med den litteratur der læses; den praksis der undersøges og øves; og via de dialoger, der igangsættes. ”Herigennem understøttes mødet med det globales kompleksitet, hvilket rummer et særligt læringspotentiale,” forklarer Rikke Pedersen.

Vi sætter i denne artikel fokus på programmet for tirsdag 23. marts, der indeholder fire meget forskellige og særdeles interessante indslag. De foregår alle på den digitale platform Zoom, og det er gratis at deltage.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

KPVIW2021: Hvad lærer man egentligt af at tage på udlandsophold? (In Danish)
KPVIW2021: Hvad lærer man egentligt af at tage på udlandsophold? (In Danish)

Lærerstuderende Frederikke Kragh Thøsing og Frederik Mikuta fra Københavns Professionshøjskole har ved KP Virtual International Week 2021 samlet et panel bestående af fem studerende.

Tirsdag d. 23. marts, kl. 11-11:50
Online via Zoom
Gratis
KPVIW2021: Keynote: Internationalization in Higher Education is not neutral
KPVIW2021: Keynote: Internationalization in Higher Education is not neutral

Dagens keynote er med Hanne Kirstine Adriansen, forsker og lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Hanne taler om paradokser ved internationalisering i praksis.

Tirsdag d. 23. marts, kl. 12-12:50
Online via Zoom
Gratis
KPVIW2021: Building Schools at the Syrian border
KPVIW2021: Building Schools at the Syrian border

Maren Skjerlie Gilling havde været en passioneret lærer i syv år, da flygtningekrisen ramte Europa i 2015.

Tirsdag d. 23. marts, kl. 14-14:50
Online via Zoom
Gratis
KPVIW2021: How can we support sustainability at campus and in our educations?
KPVIW2021: How can we support sustainability at campus and in our educations?

Kirstine Meulengracht og Kathrine Dahl Madsen fra Grøn Campus har i forbindelse med KP Virtual International Week 2021 inviteret Karin Bylund fra Göteborgs Universitet.

Tirsdag d. 23. marts, kl. 15-16
Online via Zoom
Gratis
Del og debattér artiklen: