Det anslås, at 89.000 borgere over 60 år i dagens Danmark lever med en demenssygdom. Antallet forventes at stige i takt med, at en større andel af befolkningen bliver over 60 år.

Demenssygdom medfører ofte store sociale konsekvenser for den ramte. De fleste får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes. Personer med demenssygdomme kan miste sociale og kognitive kompetencer, som medfører, at personligheden kan blive påvirket.

En af de kompetencer, som svækkes, er evnen til at kommunikere – hvilket selvsagt har stor betydning for grundlæggende menneskelige behov som samspil med andre mennesker, fastholdelse af identitet og tilknytning til fællesskaber. Derfor er mennesker med demens i øget risiko for social isolation.

Svækket kommunikationsevne har også store konsekvenser for pårørende og fagprofessionelle, der må tage særlige hensyn, når de kommunikerer med personen med demens.

Denne episode af Velfærdsprofeten handler netop om, hvordan vi kan kommunikere med demensramte mennesker på en måde, så de kan fastholde et liv med betydende relationer og meningsfulde aktiviteter, selvom deres kompetencer svækkes af sygdom.

Derfor har velfærdsprofeterne besøg af to gæster: Docent Diana Schack Thoft fra Professionshøjskolen UCN og lektor Ida Marie Mundt fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Diana Schack Thoft er ekspert i brugerinddragelse med særligt fokus på, hvilken betydning og virkning forskellige tilbud har for personer med demens og deres pårørende. I sin forskning inddrager Diana aktivt mennesker med demens og giver dem en stemme, så deres oplevelser og holdninger kan komme frem. Ida Marie er ekspert i kommunikation med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

Ida og Diana kaster lys på nogle konkrete værktøjer, der kan understøtte kommunikationen med personer, der er ramt af demens. De fortæller desuden, hvordan disse værktøjer tilbyder den enkelte en stemme i forhold til egen livsførelse – og skubber til en større kulturændring og forståelse af, hvad det vil sige at være ramt af demens.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: