”At være et ordentligt menneske har på den ene side at gøre med, hvordan man behandler andre mennesker, og på den anden side, hvordan man behandler sig selv.”

Det siger forfatter, foredragsholder, sognepræst og ph.d. i etik og religionsfilosofi Pia Søltoft og fortsætter: ”Man vil gerne kunne se sig selv i øjnene og være stolt af det, man gør, og samtidig vil man gerne gøre noget godt for andre.”

I en tid hvor krig, massive flygtningestrømme, klimakrise, social ulighed, polarisering, nationalisme og en pandemi raser, trænger verden om noget til mere dannelse og ordentlighed. For det enkelte menneske handler det om at holde godt fast i sit etiske kompas.  

Vi udfordres på daglig basis af de syv laster, som nogle vil forbinde med teologen og tænkeren Thomas Aquinas: Hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab.

For at stå imod må vi hente styrke i de syv dyder: Ydmyghed, generøsitet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. Og det er ikke altid så let for de fleste.

”Ordentlighed er paraplyen, og de syv dyder er syv veje, som man selv på baggrund af sin fornuft skal vurdere, hvornår er betimelige at bruge. Dyderne er ikke regler, der siger, hvad du skal gøre, de peger dig bare i den rigtige retning,” forklarer Pia Søltoft og giver et eksempel: ”Hvis vi tager dødssynden hovmod, så er dens modsætning selvudslettelse, og det er lige så slemt. Dyden i midten af de to er ydmyghed, som betyder, at man ikke sætter sig selv først, og at man ikke tænker, at man har opnået alt selv, men derimod ser sig ind i noget større.”

De syv laster og dyder er netop omdrejningspunktet i Pia Søltofts nyeste bog: Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse.

Bogen er en introduktion til den etiske og eksistentielle tænkning hos især Aristoteles og Søren Kierkegaard. Samtidig er den en handlingens bog, der demonstrerer, hvordan dydsetikken udvikler vores etiske dømmekraft, værner os mod lastefuld og selvoptaget adfærd og forbinder os med andre – ikke bare i en organisatorisk sammenhæng, men også i det enkelte menneskes liv.

De syv laster og dyder bliver således også centrale i foredraget med Pia Søltoft og i den efterfølgende samtale med KP Eksistens bagmanden Ulrik Houlind Rasmussen ved arrangementet tirsdag 24. maj kl. 17 i Auditorium B086 på Campus Sigurdsgade, som du hermed inviteres til.

Adressen er Sigurdsgade 26, 2200 København N. Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her.

Ses vi?

‍

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Kunsten at blive et ordentligt menneske: Dyder og laster i liv og ledelse
Kunsten at blive et ordentligt menneske: Dyder og laster i liv og ledelse

KP Eksistens inviterer til filosofisk foredrag med forfatter og sognepræst Pia Søltoft, der vil demonstrere, hvordan dydsetikken kan udvikle din etiske dømmekraft.

Tirsdag 24. maj kl. 17-19
Campus Sigurdsgade, Auditorium B086
Gratis
Del og debattér artiklen: