Denne episode af Velfærdsprofeten handler om rehabilitering. Anledningen er udgivelsen af den ny hvidbog om rehabilitering, som skal medvirke til at redefinere og opdatere begrebet.

Vi står nemlig over for store udfordringer. Flere ældre har behov for hjælp og mange har multikomplekse behov. Desuden lever mange borgere i Danmark med en funktionsevne, der er så nedsat, at de ikke kan klare hverdagen selv.

Der er med andre ord et stadigt stigende behov for rehabilitering, og det stiller krav til en forbedring af indsatserne.

For at blive klogere på rehabilitering i teori og praksis har værterne Lotte Andersen og Maja Haack inviteret fysioterapeut og ph.d. Charlotte Ibsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, der er forankret i Region Midtjylland, til en samtale.

Charlotte forklarer: ”Tidligere var det primært sundhedsområdet, der udviklede definitionen af rehabilitering, men nu har vi også social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet med. Det stiller krav om en fælles forståelse, som kan sikre, at vi bliver bedre til at arbejde på tværs af professioner.”

Hun fortsætter: ”Helt grundlæggende handler rehabilitering meget om, hvilke værdier man arbejder med. WHO går endda så langt som at sige, man skal have empati for at arbejde med rehabilitering.”

Velfærdsprofeterne har også besøg af Inge Storgaard Bonfils, som er docent på Københavns Professionshøjskole.

Inge fortæller: ”Aktiviteter i hverdagen og deltagelse i samfundet er kerneelementer i den ny hvidbog, som har fokus på det meningsfulde liv. Nøgleordene er deltagelse og inklusion, så man ikke rehabiliteres til at blive ensom i sit hjem.”

‍

Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: