Danmark er det land i verden, hvor flest småbørn går i dagtilbud. Dermed spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i danske børns udvikling, trivsel og læring.

Men hvor gode er vores daginstitutioner egentlig? Det ved vi ikke så meget om. Eller det vil sige – det vidste vi ikke så meget om, indtil VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) for ganske nyligt udkom med en rapport baseret på den første nationale undersøgelse af kvaliteten af det dagtilbudsliv, de mindste børn møder.

300 kommunale dagtilbud har deltaget i undersøgelsen, og desværre er resultaterne ret nedslående. Den viser nemlig, at 38 procent af de kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn er utilstrækkelige.

I denne episode af Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius, hvorfor kvaliteten i så mange daginstitutioner er utilstrækkelig – og ikke mindst: hvad vi kan gøre for at øge kvaliteten i pasningstilbuddene, så de i højere grad understøtter de yngste børns udvikling og trivsel. For at blive klogere på det, har velfærdsprofeterne inviteret to eksperter til samtale.

Den første er uddannelsesleder Anne Kjær fra området Opvækst, Trivsel og Læring ved Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Anne har siddet med i den ekspertgruppe, som er tilknyttet undersøgelsen af kvalitet i dagtilbud. Hun giver et kvalificeret bud på, hvilke handlinger i praksis undersøgelsens resultater giver anledning til på de tre parametre: (1) relationer, (2) fysiske omgivelser samt (3) leg og aktivitet.

Anne Kjær siger blandt andet: ”Jeg tror, at man skal gøre sig umage med at gribe ind i kernen af pædagogikken i de enkelte dagtilbud, og ikke så meget stirre sig blind på kategorierne i det enkelte måleredskab. Måleredskabet giver en anvisning på, hvad man skal lægge mærke til. Men det pædagogiske personale, der er sammen med børnene hver dag, har jo en langt bedre fornemmelse af, hvad der er svært og hvornår. Det kan måleredskabet ikke tage højde for.”

Senere i udsendelsen taler værterne med områdeleder Stine Kart Skytte fra Roskilde Kommune. Hun fortæller, hvordan hun læser og forstår rapporten om kvalitet i de kommunale dagtilbud. Optagelserne med Stine fandt sted ved årets Folkemøde på Bornholm, hvor hun deltog i en paneldebat om kvalitetsrapporten, som VIVE var vært for.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: