Fredag den 8. oktober åbnede Københavns Professionshøjskole sit ny læringslaboratorium på Tagensvej 18 i København. Ifølge Tove Hvid Persson, direktør for Videreuddannelsen, er læringslaboratoriets formål at medvirke til at skabe bæredygtig velfærd nu og i fremtiden.  

”Velfærd må og skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt i balance. Og den skal skabe gevinster for både borgere og samfund uden at nedslide de mennesker, der leverer den. Det kræver, at vi går fra simple velfærdsjusteringer til reel velfærdsinnovation, og det er her, vores nye læringslaboratorium kan noget helt særligt,” siger hun.

Chefkonsulent Søren Lybecker, som er ét af de fem faste medlemmer af laboratorieteamet, påpeger, at Danmark står foran en veritabel velfærdskrise.

”Man kan næsten mærke trætheden rundt omkring i vores velfærdssystem, der mange steder er presset til det yderste,” siger han.

For at nå sit ambitiøse mål om at bidrage til en mere bæredygtig velfærd har laboratoriet brudt de komplekse udfordringer ned til tre såkaldte ’mega challenges’ – altså store udfordringer, der skal findes løsninger på.  

”Vi har omsat den forestående krise til håndgribelige udfordringer: velfærdsinnovation, rekruttering og fastholdes. De tre udfordringer er tæt forbundet, og de er alle kendetegnet ved en række underliggende faktorer, som vi især vil analysere og eksperimentere med,” siger Søren Lybecker.

De tre udfordringer er tæt forbundet, og de er alle kendetegnet ved en række underliggende faktorer, som vi især vil analysere og eksperimentere med,” siger Søren Lybecker.  

Alt for mange forlader i dag velfærdsprofessionerne. Derfor er fastholdelse valgt som en af de tre udfordringer.  

”Fastholdelse er tæt forbundet med frisættelse. Vi mener derfor, at vejen til en øget fastholdelse går gennem mere faglig ledelse, mere fokus på kerneopgaverne, mere indflydelse og mere anerkendelse på arbejdspladserne. Og så skal vi gennem nye måder at organisere arbejdet på skabe bedre balance mellem arbejde og fritid hos den enkelte velfærdsprofessionelle, så vi kan nedbringe stress og udbrændthed.”  

Laboratoriet vil finde løsninger på udfordringerne i tæt samarbejde med eksterne partnere som regioner, kommuner, institutioner og styrelser. Sammen analyserer de kravene til fremtidens velfærd.  

”Samarbejde og samskabelse af nye løsninger er altafgørende”, siger Tove Hvid Persson.

”Vi ser sammen på, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan det kan ske bæredygtigt. Kun sådan kan vi svare på det svære spørgsmål om, hvordan vi når derhen, hvor opgaver og kompetencer matcher hinanden perfekt – både hos den enkelte velfærdsprofessionelle og på stor skala som over en hel profession fx i Region Hovedstaden,” slutter hun.

Målet for læringslaboratoriet er at omsætte løsningerne til – eller integrere dem i – fremtidens efter- og videreuddannelse.  

Har du lyst til at samarbejde med KP Læringslaboratorium, hvad enten du er aftager, ekstern samarbejdspartner eller andet, så hører de gerne fra dig.  

Kontakt chefkonsulent Søren Lybecker på sfly@kp.dk eller 26 39 33 31.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: